Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Програм едукације за сакупљање врста из природе на манифестацијама

Завод за заштиту природе Србије и ове године пружио је стручну подршку организацији четвородневне манифестације 23. „Свети Јован Биљобер“. Манифестација се организује у циљу упознавање шире јавности са лековитим биљкама које расту на Озрену, Ртњу и околини.

Учесници манифестације у највећем броју су били фармацеути који се баве прављењем биљних смеша и тинктура, привредници укључени у промет самониклог лековитог биља и заинтересовани за њихово плантажно гајење и органску производњу.

Учешћем на манифестацији, представници Завода Берислава Илић и мр Верица Стојановић су активно учествовали у едукацији берача, прављењу хербаријума и непосредним разговорима о свим недоумицама везано за прописе (издавање дозвола и мишљења за сакупљање) и процедуре добијања услова за разне манифестације у заштићеним подручјима. Овом приликом, представници Завода одржали су предавања о заштићеним дивљим биљним врстама које се налазе на Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, врстама које се налазе на Уредби о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне којом је регулисан промет деловима лековитих биљака, њихово сакупљање на природним стаништима, условима под којим се конкурише за квоте и сл. Теме едукације су биле и плантажно гајење биљака са Уредбе са освртом на прописе који их прате и мере заштите, методе мониторинга врста на терену као дела процене стања популација биљних врста.

Манифестација „Св. Јован Биљобер“ је део традиције овог краја и доприноси упознавању јавности о проблемима и опасностима које су могуће код неконтролисаног брања појединих врста из природе.

Током одржавања манифестације „Дани боровнице 2017“ на Копаонику, одржан је програм обуке у сакупљању боровнице на локалитету Сунчана падина у Националном парку. Обуци је присуствовало 32 берача којима је пре уласка у поље боровнице Сузана Коматовић, биолог Националног парка показала како се правилно бере боровница.

Представник Завода Берислава Илић је бераче упознала са прописима који се примењују у овој области, заштити врста, условима сакупљања, методама праћења стања и анализа које се спроводи по Уредби о стављању под контролом коришћења и промета дивље флоре и фауне. Саставни део обуке била је и тематска панел дискусија.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.