Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Признање савета Минстара 2016-2017 за Специјални резерват природе „Засавица“

У складу са резолуцијом Савета Европе CM/Rec 2017 – 2018 и одлуком Међународног жирија, Извршна директорка за Европску Конвенцију о пределу ( Maguelonne DEJEANT-PONS ), известила је Министарство за заштиту животне средине, преко дипломатске Мисије РС у Стразбуру, да је пројекат Покрета Горана Сремске Митровице: ”Заштита и управљање Специјалног резервата природе Засавица, као модел за одрживи рурални развој” препознат као један од пројеката који су добили признање Савета Министара 2016 – 2018.

Пројекат подржава основне принципе Савета Европе – да је могуће промовисати територијалну димензију људских права и демократију, кроз заштиту и очување предела. Такође представља пример да се дугорочно планирање спроводи са циљем квалитетне промоције рамсарског подручја, које повезује и елементе културе. Оно што је Савет министара препознао као посебну вредност пројекта, је евидентна свест локалног становништва о значају и перспективи квалитета предела у коме живе и сопствена спремност да кроз различите активности: пољопривредне, туристичке, културолошке и адекватно управљање, буду пример добре, примењиве и одрживе праксе.

Међународни жири који је оцењивао пројектне апликације достављене од стране земаља потписница Европске Конвенције о пределу, одлучио је да главна награда буде додељена Латвији за пројекат: ”Рестаурација Даугавпилс тврђаве у циљу заштите културног и историјског објекта”. Специјална признања додељена су: Белгији, Сицилији (Италији), Норвешкој и Словачкој, док су Посебна признања за истакнуте вредности пројеката додељене: Андори, Републици Чешкој, Француској, Грчкој, Финској, Србији и Шпанији, сматрајући да ови пројекти морају постати доступни широј јавности, јер њихови примери могу послужити као одлична пракса другим земљама.

Форум за доделу Националних награда Савета Европе 2017 – 2018, биће организован у првој половини јуна 2018. године, када ће представници Србије који су дали допринос узети учешће на званичној церемонији доделе награда.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.