Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Планине Златибор и Радан проглашени за паркове природе

Влада Републике Србије донела је 06. октобра 2017. године Уредбу којом се планине Златибор и Радан проглашавају заштићеним подручјима у статусу парка природе.

Подручје Парка природе „Златибор” налази се у југозападној Србији на територији општина Чајетина, Ужице, Нова Варош и Прибој. Укупна површина Парка природе износи 41.923,26 ha. На подручју Парка природе „Златибор” утврђени су режими заштите I, II и III степена. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја Парк природе „Златибор” се сврстава у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја. Услед присуства биљних и животињских врста од националног и међународног значаја, као заштите приоритетних типова станишта, подручје Златибора је Уредбом о еколошкој мрежи уврштено у еколошки значајно подручје Републике Србије под редним бр. 62 – „Златибор”, односно индентификовано је Emerald подручје (RS0000034), међународно значајно подручје за биљке (IPA) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA 30).

Парк природе „Радан“ налази се у јужној Србији и припада Јужном Поморављу у ширем смислу, између горњих токова реке Косанице и Јабланице. Средишњи део простора испуњава планински масив Радана по коме читаво подручје природног добра носи назив „Радан“. Границама Парка обухваћени су делови територија општина: Куршумлија, Бојник, Прокупље, Лебане и Медвеђа. Укупна површина Парка природе износи 41312,66 хектара, на којој су утврђени режими I, II и III степена заштите. Радан је типично бродско-планинско подручје Србије, са елементима субмедитеранских врста и са доминацијом постглацијалних врста. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја Парк природе „Радан“ се сврстава у I категорију националног, односно изузетног значаја. Подручје Радан регистровано је као подручје од међународног значаја за очување и заштиту дневних лептира (PBA 26).

За управљача парковима природе „Златибор“ и „Радан“ проглашено је ЈП „Србијашуме“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.