Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Голија - прелаз од планирања ка развоју

Округли столови одржани 26-27. октобра 2017. године у Крaљеву као део пројекта „Голија - прелаз од планирања ка развоју“, подржани су од стране Европске уније и Владе Швајцарске преко развојног програма Европски ПРОГРЕС и Министарства трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије, у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“.

Пројекат „Голија - прелаз од планирања ка развоју“, има за циљ стварање претпоставки за одрживи развој инфраструктуре на подручју Парка природе „Голија“, формирање управљачког модела за одрживи развој и управљање простором као туристичком дестинацијом. Пројекат обухвата израду недостајуће планске документације, дефинисање модела управљања одрживог развоја туризма, као и кампању усмерену ка информисању свих заинтересованих страна и израду акционог плана за развој Голије.

Увод у рад по округлим столовима представљала су обраћања Мирослава Кнежевића, државног секретара за туризам Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Грема Тиндала, менаџера УНОПС-а и Марка Вујачића, националног менаџера програма Европски ПРОГРЕС. Пројекат „Голија - прелаз од планирања ка развоју“, представио је Виктор Вељовић, док је основне процене о могућностима модела за управљање развојем Парка природе „Голија“ и резултате анкете представио Драган Рогановић.

Након уводних речи и представљања Пројекта, уследиле су тематске расправе:

Економија - рурални развој, туризам, мала и средња предузећа, запошљавање, предузетништво младих и жена, социјално укључивање) - модератор Весна Вандић.

Управљање - EU LEADER модел- модерирао је Драган Рогановић, док је модел управљања заснован на принципима и искуствима резервата биосфере и УН програма „Човек и природа“, представила др Мирјана Бартула. О територијалном партнерству заснованом на Европској повељи за одрживи туризам у заштићеним подручјима говорио је Лука Лиети, док је управљање туристичким дестинацијама укључујући организацију за управљање дестинацијама или компанију представила Весна Вандић.

Окружење - заштита животне средине, природне и културне вредности, климатске промене, превенција и управљање ризицима модерирала је др Мирјана Бартула.

Пољопривреда и шумарство, коју је водила Мира Милинковић,

Инфраструктура и ИКТ, инфраструктура, информационо-комуникационе технологије, институционални капацитети, модерирала је Милана Петровић.

У оквиру тематских округлих столова омогућено је различитим заинтересованим субјектима, представницима институција и појединцима, да равноправно дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да заједничким договором дођу до решења. Кроз овај процес суочена су различита гледишта и тражени одговори који ће задовољити све учеснике, како би дефинисана решења верификовале стране заинтересованих субјеката и тиме добили на квалитету и имала подршку шире заједнице.

Током дводневне радионице, дискутовало се о свим важним сегментима развоја Голије укључујући заштиту животне средине, очување природног и културног наслеђа, економске и туристичке аспекте, као и развој инфраструктуре који ће допринети да се сагледају различита гледишта и пронађу квалитетна решења уз учешће свих релевантних заинтересованих страна. Такође, покушало се да се заједно размотре и дефинишу модели управљања развојем планином Голијом као туристичком дестинацијом уз поштовање принципа заштите природе и одрживог развоја.

За развој Голије највише је било предлога везаних за даљи разовј туризма, еко-туризма, подршка породичним бизнисима, брендирање пољопривредних и гастрономских производа и коришћење бренда Резерват биосфере за производе и услуге са Голије. Такође, разматрана је сврсисходност урађеног плана за развој инфраструктуре на Голиији како би се решили бројни комунални, саобраћајни и други проблеми живота на Голији. Такође, истакнут је значај прављења ГИС-а за простор Голије како би могло да се на најбољи начин доносе одлуке везане за развој на Голији.

Округли сто у Краљеву је један од првих који је одржан на тему „Голија - прелаз од планирања ка развоју“. Како би се дефинисали модели управљања развојем планином Голијом, почетком децембра 2017. године одржаће се још један округли сто у Ивањици. У раду округлог стола учествовале су представнице Завода: инж. шумарства Биљана Крстески и андрагог Наташа Панић, руководилац Групе за образовно-издавачку делатност и комуникације.

До коначног дефинисања Акционог плана за управљање планином Голијом и његове презентације у јануару 2018. године, одржаће се јавна презентација на подручју Голије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.