Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Трећа регионална конференција о процени утицаја на животну средину у Водицама

Трећа регионална конференција о процени утицаја на животну средину одржана је у периоду од 13. до 16. септембра 2017. године у Водицама у Републици Хрватској у организацији Хрватског удружења стручњака за заштиту природе и животне средине. Конферфенција представља важан регионални догађај будући да сваке године окупи више од 300 учесника из око 22 земље, ангажованих у различитим секторима заштите животне средине и природе.

Конференција је уједно јединствена прилика и оквир за успостављање сарадње стручних институција из различитих земаља, као и платформа кроз коју стручњаци и заинтересоване стране у поступку заштите животне средине деле искуства из праксе. Конференција се сваке године организује у циљу окупљања свих учесника у заштити животне средине и природе и остваривања услова за конструктивни и демократски дијалог за међусобну размену знања, искуства и ставова.

Рад у оквиру Кофернције био је усмерен на превазилажње праксе која често доводи до успоравања, односно продубљивања поступка услед неуспоствљеног односа партнерства између заинтересованих страна који као последицу има несигурност за реализацију инцестиција које су услов за одрживи развој. У светлу коришћења Евроских фондова овакве несигурности могу представљати значајне препреке, јер је део овог поступка везан за услове заштите животне средине и природе као предуслова за повлачење средстава из фондова, било да се ради о стратешким проценама утицаја на животну средину у оквиру оперативних програма или појединачних захтева. Управо зато је главни циљ ове треће по реду регионалне конферениције да се уклоне баријере у комуникацији и повећа разумевање и поверење између заинтереосваних страна уз уважавање стручних знања и праксе.

Имајући у виду интердисциплинаронст, односно ширину теме рад Конференције био је подељен у пет секција у оквиру којих је представљено 111 тематских презентација:

– Стратешка процена утицаја на животну средину;

– Процена утицаја на животну средину,

– Заштита природе и одрживо коришћење природних ресурса,

– Укључивање јавности,

– Заштита животне средине и финансирање.

Уважавајући регионални значај рада у области заштити природе у вођењу и модерирању секције Заштита природе и одрживо коришћење природних ресурса учествовао је мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије. У оквиру секције представљено је више од 20 тематских радова који су чинли основ за дијалог о заштити природе у региону.

Током Конференције одржана су и два округла стола на тему стратешке процене утицаја на животну средину и оцене прихватљивости за еколошку мрежу односно NATURA 2000 подручја, за које је закључено да имају највећу потребу за позитивним променама. Уз округле столове одржана је и сесија о релаизацији ESPOO конвенције Европске комисије Уједињених народа за Европу и Протоколу о стратешкој процени животне средине и Букурештанског уговора између земеља Југоисточне Европе – добре праксе и изазови у поступцима прекограничне процена утицаја на животну средину и прекограничне стратешке процене утицаја.

Конференција је одржана под покровитељством председнице Републике Хрватске Колинде Грабор-Китановић, Министарства заштите животне средине и енергетике, Министарства мора, трговине и инфраструктуре, Министарства регионалног развоја и фондова Европске Уније, Хрватске агенције за животну средину и природу и Хрватске привредне коморе. Конференција је одржана у партнерству са UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), док је зелени партнер био Хрватски патнер за зелену изградњу.

Зборник радова са Конференције можете преузети преко линка: http://www.huszpo-konferencija.com/feature/zbornik-sazetaka-2017/

Презентације радова са Конференције можете преузети преко линка : http://www.huszpo-konferencija.com/feature/prezentacije-2017/

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.