Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржана радионица „Natura 2000” у Заводу за заштиту природе Србије

У просторијама седишта Завода за заштиту природе Србије, одржана је 10. новембра 2017. године радионица „Израда пројектног задатка за IPA 2016 : Техничка помоћ за припрему ТОР за пројекат „Наставак подршке спровођењу Поглавља 27 у области заштите природе“ (Natura 2000). Радионица је реализована у сарадњи EU Делегације у Србији, Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Радионица представља четврти по реду састанак, a другу радионицу која се организује са различитим заинтересованим странама, представницима надлежних институција и организација, које су и раније препознате као важни субјекти у заједничком учешћу на реализацији пројеката на пољу заштите природе, а посебно ка успостављању европске еколошке мреже Natura 2000. У раду су учестововали представници Европске уније (Antoine Avignon, програм менаџер животне средине и EU експерти Марија Бајица и Ернесто Руиз), представници Министарства заштите животне средине, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичког геодетског завода, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“, Биолошког и Шумарског факултета Универзитета у Београду, Природњачког музеја, WWF-a, IUCN-a, Друштва за заштиту и проучавање птица Србије и Младих истраживача Србије.

Радионицу је отворио и водио др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој у Заводу за заштиту природе Србије. Предлог ТоРа презентовао је Ernesto Ruiz, шпански експерт, док је досадашње резултате на тему Натура 2000, приказала Снежана Прокић, шеф Одсека за еколошке мреже у Министарству заштите животне средине.

Увод у радионичарски рад биле су презентације на тему:

• Процена тренутног стања у Сектору заштите природе у Србији;

• Статус законодавства, достигнућа и недостатка кључних стратегија и акционих планова у Сектору заштите природе;

• Национални, информациони систем биодиверзитета, доступни еколошки подаци и извори података,

• Секторски приступ/координација донатора (даваоца података): Сродни програми и друге донаторске активности;

• IT аспекти – тренутна ситуација и могуће синергије са постојећим ресурсима у администрацији Републике Србије.

Највеће интересовање учесника привукла је презентација ЕУ експерата (Ernesto Ruiz и Marija Bajica) о предлогу ТоР-а, када су присутни су поставили многобројна питања и изнели своје коментаре везано за место централне базе за прикупљање података, учешће националних експерата, могућностима доласка до свих постојећих података, система унапређења комуникационих модела у прикупљању података, значаја рада у области ширења свести како успоставити систем да се побољша комуникација у прикупљању података, јавног и других сектора у вези са НАТУРА 2000 тематиком и др.

Оно што је овом приликом истакнуто, а што је блиско везано за радионицу је да прикупљање података, припрема документације, идентификација, картирање и стално ажурирање ГИС базе типова станишта и распрострањености појединих станишта врста на подручју Републике Србије, обезбеђује Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са другим стручним и научним институцијама и припрема документацију за еколошке мреже, укључујући и мрежу Натура 2000, на територији Републике Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.