Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Обележавање Светског дана влажних подручја

Светски дан влажних подручја се обележава од 1997. године. На светском нивоу, ове године Дан влажних подручја биће организован под мотом „Влажна станишта за одрживу урбану будућност“.

Светски дан влажних подручја ове године биће обележен на заједничкој манифестацији Министарства заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе. Догађај ће бити организован у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе у Новом Саду, у петак 02. фебруара, са почетком у 12:00 часова.

На скупу ће о значају заштите влажних подручја у оквиру поздравне речи говорити: Јелена Дучић, национални представник за Рамсарску конвенцију, Министарство заштите животне средине, Бранкица Табак, подсекретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту

животне средине, мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије и др Биљана Пањковић, директор Покрајинског завода за заштиту природе.

У оквиру радног дела скупа биће представљени: Резултати ревизије предела изузетних одлика и Рамсарског подручја „Власина“ и промоција двојезичне публикације на српском и енглеском језику о ПИО „Власина“, Драгана Недељковић, Завод за заштиту природе Србије, „Приступи управљања рамсарским подручјима у Шпанији и Србији“, др Слободан Пузовић, Покрајински завод за заштиту природе и фото-монографијa „Предео изузетних одлика Караш - Нера”, мр Оливија Тешић, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, мр Никола Стојнић, Покрајински завод за заштиту природе, Геза Фаркаш, фотограф природе.

Будући да заштита влажних подручја превазилази регионалне потребе, оквири за стратешко деловање на националном нивоу, које је у складу са иницијативама на светском нивоу, успостављени су кроз програме имплементације Конвенције о заштити влажних станишта (Рамсараска конвенција).

Конвенција је усвојена 02.02.1971. године у иранском граду Рамсару и обезбеђује оквир за међународну сарадњу и активности на националном нивоу са циљем очувања и рационалног

коришћења влажних подручја. Конвенцију је потписало више од 170 земаља, односно око 90% земаља чланица Уједињених нација. Наша земља једна је од првих потписница, будући да је Конвенцију ратификовала исте године када је усвојена.

Конвенција као влажна подручја дефинише сва језера и реке, подземне издани, баре, мочваре, влажна травната подручја, тресаве, оазе, естуаре, делте, плимске наносе, мангрове, друга приобална подручја, коралне гребене, као и локалитете настале активношћу човека, као што су рибњаци, пиринчана поља, водне акумулације и сланишта.

Номинација и проглашење одређених подручја за UNESCO листу Светски значајних подручја омогућава спровођење прописаних стандарда и мера у управљању овим подручјима. На Светској листи међуародно значајних подручја – Рамсарских подручја у Србији налазе се специјални резервати природе „Обедска бара“, „Лудашко језеро“, „Царска бара-Стари Бегеј“, „Горње Подунавље“, „Слано Копово“, „Засавица“, „Лабудово окно“, „Пештерско поље“, „Ковиљско-Петроварадински рит“ и Предео иззетних одлика „Власина“.

На Листи влажних подручја од међународног значаја тренутно се налазе подручја, која покривају око 215 милиона хектара површине Земље. У Србији се налази 10 подручја која се простиру на око 64,000 хектара. За једанаесто подручје за упис на Светску листу међународно значајних влажних подручја у Србији номинован је „Ђердап“. Усвајањем номинације Националног парка „Ђердап“, које би било 11 Рамсарско подручје у Србији, на простору наше земље нализиће се близу 0,06% проглашене територије за светски значајна влажна подручја.

Програм обележавања можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.