Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан скуп поводом Светског дана влажних подручја

Светски Дан влажних подручја 2. фебруар 2018. (World Wetlands Day - Ramsar Convention) ове године је свечано обележен на заједничкој манифестацији у Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду. У организацију свечаности укључило се Министарство заштите животне средине, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе, а на скуп су се одазвали многобројни управљачи заштићених природних добара, рамсарских подручја, еколошких удружења, медија. Овогодишњи мото Дана Рамсара је био: "Влажна подручја за одрживу урбану будућност."

Скуп су поздравили Јелена Дучић, национални представник за Рамсарску конвенцију, из Министарства за заштиту животне средине, Бранкица Табак, подсекретар, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Наташа Панић, руководилац групе за образовно - издавачку делатност и комуникацију, Завод за заштиту природе Србије, др Биљана Пањковић, директор, Покрајински завод за заштиту природе.

У радном делу скупа одржана су три предавања: „Резултати ревизије предела изузетних одлика и Рамсарског подручја Власина", Драгана Недељковић, (Завод за заштиту природе Србије), "Приступи управљања рамсарским подручјима у Шпанији и Србији", др Слободан Пузовић (Покрајински завод за заштиту природе) и Промоција фото-монографије: "Предео изузетних одлика Караш-Нера" (мр Оливија Тешић, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, мр Никола Стојнић, Покрајински завод за заштиту природе и Геза Фаркаш, фотограф природе).

На скупу је истакнуто да влажна подручја представљају центре биолошке разноврсности и станишта разноврсне, специфичне флоре и фауне. Она су од суштинског значаја за опстанак ретких и угрожених врста биљака и животиња (птица, риба, сисара...) које свој животни простор налазе у води или крај ње. Међутим, ова подручја су изузетно значајна и за човека, јер у многим аспектима непосредно утичу на његов опстанак. Влажна подручја су од непроцењиве вредности за живот и економски развој на Земљи.

Конвенција о заштити влажних станишта (Рамсараска конвенција), је међународни споразум који пружа оквир за национално деловање и међународну сарадњу на очувању и разумном коришћењу влажних станишта, мочвара, и њихових ресурса.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.