Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Пронађено ново станиште ретке и строго заштићене пролећнице

На иницијативу Еколошког покрета „Оквир живота“ из села Паштрић код Мионице, да Завод за заштиту природе Србије размотри могућност заштите станишта угроженог биљног таксона Eranthis hyemalis (кукурјак) у околини града Ваљева, сарадници Завода су у мају 2017. године извршили теренско истраживање на предметној локацији. С обзиром да је то био период када врста не цвета, обилазак терена је поновљен 1.02.2018. године. Том приликом, сарадници Завода су потврдили постојање кукурјака на наведеној локацији и истовремено пронашли ново станиште на удаљености од око 2 km од „старе“ локације. У шуми багрема (површина око 17 ари), у окружењу њива, на удаљености свега 100 m од тока Колубаре, забележена је нова популација врсте Eranthis hyemalis (L.) Salisb - кукурјак.

За проналажење новог локалитета станишта кукурјака, посебно се захваљујемо Миодрагу И. Антонићу, самосталном уметнику, сликару из Ваљева који је Завод обавестио о цветању кукурјака и помогао екипи Завода на терену да лоцирају ново станиште.

У циљу едукације локалне заједнице о угрожености и значају заштите кукурајка, Завод ће у сарадњи са Еколошким покретом „Оквир живота“, у местима у околини Ваљева, одржати неколико радионица у основним школама како би ученицима представио ове ретке биљке које расту у њиховом крају, као и потребом да се поведе брига о ретким и угроженим врстама завичаја!

Кукурјак је пролећница висине 5-15 cm. Има кртоласт ризом, усправну и голу стабљику, зелене до црвеносмеђе боје. При врху стабљике налазе се три звездолико издељена листа који обухватају појединачни седећи цвет, жуте боје, у облику пехара, пречника 20–30 mm. Приземни листови се јављају након цветања на дугим дршкама, имају округласто срцолик облик и перасто су подељени на 5-7 линеарних режњевитих делова. Плод је мешак. Цвета непосредно након топљења снега и под снегом, а плодићи се развијају у марту и априлу. Цела биљка је отровна. Кукурјак расте у светлим лишћарским шумама, уз рубове шикара и шума на свежем хумусном земљишту. Размножава се семеном и ризомима.

Врста је име добила од грч. речи еr – пролеће или од грч. еri – рани и грч. antos – цвет. Широко је гајена у баштама читаве Европе одакле је „побегла“ и подивљала по шумама.

Може се наћи на јужним Алпима (Словенији, Италији и Француској), у Мађарској и на Балканском полуострву (Србији, Бугарској, Хрватској и Босни и Херцеговини). Ареали ове врсте су се драстично смањили у последњих 50 година. У нашој земљи је веома ретка и спада у групу крајње угрожених врста.

Кукурјак представља:

- строго заштићену биљну врсту (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива „Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016),

- таксон описан у Црвеној књизи флоре Србије 1 као „таксон крајње угрожен“,

- ретку врсту чије је једино станиште у Србији заштићено у близини Бачке Паланке (Специјални резерват природе „Багремара“).

Вест о новом станишту можете погледати на овој линку

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.