Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Резултати пројекта „Мониторинг комплексних истраживања карста СРП Јерма“

На основу прелиминарних резултата мониторинга комплексних истраживања карста СРП „Јерма“,изведених у новембру 2017. године може се закључити да је подручје клисуре реке Јерме спелеолошки скоро потпуно неистражено. Предметно подручје, иако није у потпуности изграђено од карстних стена, богато је спелеолошким објектима. На то указује регистрованих 37 објеката, од чега 15 објеката са тачним или приближним координатама, док су 22 спелеолошка објекта детерминисана на основу анкетирања. Њихово лоцирање и мултидисциплинарна истраживања предстоје у наредним фазама пројекта.

Истраживања су изведена у сарадњи са управљачем СРП „Јерма” ЈП „Србијашуме“, ШГ Пирот из Пирота, финасирана су од стране Министарства заштите животне средине.

Пројекат: „Мониторинг комплексних истраживања карста СРП Јерма“ покренут је у 2016. години, а 2017. године се изводи први пут на простору Специјалног резервата природе „Јерма“. У овој, првој фази истраживања су имала прелиминарни и рекогносцирајући (упознавајући) карактер. У оквиру ове, рекогнеосцентне фазе изведена су кабинетека и теренска истраживања. Резултати ове фазе су основа за планирање и наставак истраживања и других активности у наредним фазама.

СРП „Јерма” налази се у југоисточној Србији, на подручју општина Димитровград, Бабушница и Пирот и захвата већи део слива реке Јерме и делове планинаских масива Гребен, Турка и Влашка планина. Проглашено је 2014. године заштићеним подручјем I категорије заштите од међународног, националног и изузетног значаја укупне површине 6.994,41 ha.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.