Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Резултати пројекта „Мониторинг сова Парка природе Стара планина“

У оквиру Пројекта „Мониторинг сова у Парку природе Стара планина“ у току 2017. године обављен је теренски преглед постављених вештачких дупљи за гнежђење сова, постављена дрвена осматрачница за посматрање птица и израђена публикација о совама Парка природе „Стара планина“. Теренска истраживања су спроведена по методологији истраживања ноћних грабљивица, у циљу утврђивања њихове бројности и просторног распореда, што као крајњи циљ има израду смерница и мера заштите подручја и одрживог коришћења.

Потреба за постављањем кућица за сове, настала је делом због тога што се осушена и шупља стабла у шумским комплексима секу и извлаче из шума, што представља велики проблем за већи број врста птица, које као места гнежђења користе природне дупље у стаблима. Сечом тих стабала око 40 врста птица на подручју Парка природе „Стара планина“ губе адекватна места гнежђења, ноћења и презимљавања, као и изворе хране.

Током 2015. и 2016. године постављено је три типа вештачких дупљи за три врсте сова - шумска сова Strix aluco, дугорепа сова Strix uralensis и гаћаста кукумавка Aegolius funereus.

У априлу, јуну и децембру 2017. године обављени су теренски обиласци постављених вештачких дупљи на локалитетима Врело, Широке луке, Арбиње, Три чуке (Пирот) и Бабин зуб, Голема река, Драганиште, Алдинац (Књажевац) када је прегледано 47 вештачких дупљи. Овом приликом прегледане су постављене кућице и то за дугорепу Strix uralensis 20 , шумску сову Strix aluco 19, а осам за гаћасту кукумавку Aegolius funereus.

Да је постављање вештачких дупљи (кућица) успешна мера активне заштите говори податак да је у кућици постављеној на локалитету Бабин зуб у буковој шуми, у режиму заштите првог степена, пронађено активно легло са пет јаја шумске сове.

Пројекат Мониторинга сова Парка природе „Стара планина“ биће настављен и наредних година у сарадњи са управљачем ПП „Стара планина“ - ЈП „Србијашуме“.

Урeдбом Владе Републике Србије Стара планинa је 1997. године проглашена Парком природе прве категорије на површини од 141.000 ha, док садашња површина под заштитом износи 114.332 ha и представља највеће заштићено природно добро у Србији. Управљач је ЈП „Србијашуме“, газдинствa са седиштем у Пироту и Књажевцу. Стара планина је један од најзначајнијих центара биодиверзитета Србије. Подручје је означено као међународно значајно за биљке (IPA), дневне лептире (PBA), птице (IBA), а налази се и на списку објеката геонаслеђа Србије (ProGeo).

Фотогафије у прилогу: Милош Радаковић, Драгиша Петровић, Марија Катић, Иван Меденица и Denali National Park and Preserve.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.