Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Мониторинг белоглавог супа у Србији 2017 године

Завод за заштиту природе Србије је у сарадњи са управљачима заштићених подручја и другим организацијама обавио успешан редовни годишњи мониторинг белоглавог супа у Србији током 2017. године. Мониторинг белоглавог супа је изведен у сарадњи са Резерватом „Увац“ ДОО који је управљач СРП „Увац“, са Центром за природне ресурсе „Натура“ који је управљач Специјалним резерватом природе „Клисура реке Трешњице“ и Удружењем грађана „Јадовник – оаза нетакнуте природе“ из Пријепоља на подручју клисурe реке Милешевке. Део мониторинга белоглавог супа (током новембра 2017. године) обављен је у оквиру пројекта „Мониторинг колонија белоглавог супа на подручју Специјалног резервата природе Увац“ који су финансирали „Резерват Увац“ д.о.о. и Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

Добијени резултати мониторинга и бројања белоглавог супа у Србији показују да је величина наше субпопулације у даљем континуираном порасту. Приказана бројност белоглавог супа од 157-170 парова или 402-410 јединки је једна од највећих цифара ове врсте до сада забележена у Србији. Посебно, по свом значају истиче се подручје Специјалног резервата природе „Увац“ на коме се налази једна од највећих концетрација белоглавог супа на Балкану.

Редовни мониторинг гнездећих колонија белоглавог супа обављен је током пролећа (марта и априла) 2017. ради утврђивања броја гнездећих парова (који гнезде) су започели гнежђење, као и укупног броја парова по гнездећим колонијама у Србији.

Укупна бројност белоглавих супова у Србији 2017. године износила је 142 гнездећа пара који су започели гнежђење или укупно 157-170 парова.

На подручју Специјанмог резервата „Увац“ у шест гнездећих колонија утврђено је присуство 91 гнездећег пара који је започео гнежђење а укупан број парова је износио око 100-110 парова. На подручју клисуре Милешевке утвђено је присуство 31 гнездећег пара а укупна бројност је износила око 32 до 35 парова. У Специјалном резервату природе „Клисура реке Трешњице“ утврђено је присуство 21 гнездећег пара или укупно 25 парова.

У периоди од 17. до 21. новембра 2017. године обављен је мониторинг – односно цензус или бројање белоглавог супа по колонијама у Србији. Циљ овог бројања је био да се утврди укупан број птица по колонијама у Србији у јесење-зимском периоду што одговара величини потенцијалне репродуктивне групе. На подручју Специјалног резервата природе „Увца“ евидентирано је укупно 277 јединке, на подручју Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“ евидентирано је укупно 70-75 јединки и 55-58 јединки на подручју Специјалног резервата природе „Клисура реке Трешњице“. Укупна бројност у Србији износила је 402–410 јединки.

Истовремено, бројање белоглавих супова обављено је и у другим подручјима Балкана – Бугарска (279 јединки), континентални или северни део Грчке (113 јединки) и Македонија (24 јединки).

Укупна бројност популације белоглавог супа на подручју Балкана (у земљама у којима је обављено бројање) током друге половине новембра 2017. године износила је 798-806 јединки.

Током мониторинга колонија белоглавог супа предузете су и мере њихове заштите. Рад хранилишта за белоглаве супове и друге некрофаге врсте је на свим локацијама редован и задовољавајући и поред постојећих проблема везаних за набавку и ограничавајућих законских услова око коришћења кланичног отпада и угинуле стоке за исхрану угрожених белоглавих супова и других некрофагих врста. По свом изузетном раду истиче се рад хранилишта на подручју Специјалнг резервата природе „Увац“ на коме је допремљено око 250 тона хране током 2017. године. На хранилишта у Специјалном резервату природе „Клисура реке Трешњице“ је допремљено преко 27 тона и на подручју Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“ око 27 тона. Евидентирано је и да постоји извесно узнемиравање белоглавих супова на подручју кањона Увца услед интезивираних туристичких посета. Постојећи степен изграђености и функционисања пешачких стаза и видиковаца, као и утицај броја, траса и периода туристичких посета водом и копном на подручју Увца захтевају додатна истраживања и анализу.

Табела 1: Преглед бројности белоглавог супа по локалитетима и колонијама у Србији на основу мониторинга обављеног током марта–априла 2017. године и цензуса у периоду 17-21.11.2017. године

Р. бр. Локалитет – колонија Број парова

(март-април 2017.) Број јединки

(према цензусу новембра 2017.)

1. СРП „Увац“ – шест колонија 100-110 277

2. СРП „Клисура реке Милешевке“ 32-35 70-75

3. СРП „Клисура реке Трешњице“ 25 55-58

4. Масив Оштрик 0 0

Укупан број 157–170 парова 402-410 јединки

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.