Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Jавна расправа „Планирање имплементације захтева Директива о стаништима и дивљим птицама - предлог за географске адаптације“

У Заводу за зaштиту природе Србије 03. марта 2018. године, одржана је Јавна расправа као завршница научно-стручне дебате на Предлог техничких адаптација (измена и допуна) Директиве о стаништима и Директиве о птицама за подручје Републике Србије, у организацији Биолошког факултета у Београду. Имајући у виду значај ових активности за припрему преговарачких позиција за Поглавље 27, реализована је шира вишедневна научно-стручна дебата, која је вођена путем e mail-a.

Предлог техничких адаптација (измена и допуна) Директиве о стаништима (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora)и Директиве о птицама(Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) за подручје Републике Србије, као радни предлог припремила је група експерата испред Биолошког факултета Универзитета у Београду, за потребе Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Јавну расправу отворио је др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој у Заводу за заштиту природе Србије. Уводно излагање o техничким адаптацијама Директиве о стаништима (ХД) и Директиве о птицама (БД) и Предлог техничких адаптација Директиве о стаништима – Биљке, одржао је др Предраг Лазаревић испред Биолошког факултета у Београду и водио програм скупа и дискусију.

Предлоге техничких адаптација Директиве о стаништима представили су: за станишта др Дмитар Лакушић (Биолошки факултет, Београд), за рибе др Александар Хегедиш (Институ за мултидисциплинарна истраживања), за водоземце и гмизавце др Љиљана Томовић (Биолошки факултет, Београд), за сисаре Владан Бједов (Завод за заштиту природе Србије) и за бескичмењаке др Александар Ћетковић (Биолошки факултет, Београд).

Предлог техничких адаптација Директиве о птицама – птице, изложио је др Слободан Пузовић из Покрајиског завода за заштиту природе.

Након изнетих предлога, уследила је дискусија у којој су учествовали представници стгручне и научне јавности као корак даље да се кроз дијалог дође до одлуке о предлогу за проширење врста на листама европских Директива о стаништима и птицама.

Предлог је резултат реализације Уговора „Planning of implementation of the directives requirements of the Habitats and Wild birds’ directives - proposal for geographical adaptations“, који представља део ширег пројекта „Environment Accession Project, Phase 3 (ENVAP3)“, закљученог између Биолошког факултета у Београду као консултанта и Brooks Hannas & Partners d.o.o. као наручиоца. Предмет овог уговора је пружање техничке помоћи као подршке групи за EU интеграције Министарства заштите животне средине у припреми преговарачке позиције за Поглавље 27. На захтев Републике Србије, шведска EPA кроз ENVAP3 пружа подршку у планирању и реализацији активности везаних за преговарачку позицију. Министарство током овог процеса треба да припреми преговарачку позицију за Директиву о стаништима и Директиву о птицама, што укључује и предлоге техничких адаптација поменутих директива.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.