Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

O IUCN Програму за светску баштину

Стручним сарадницима Завода, уциљу упознавања са радом IUCN Програм за светску баштину, тематску презентацију, одржала је 07. марта 2018. године Елена Осипова, координатор IUCN Програма за светску баштину из Швајцарске.

Овом приликом Елена Осипова је приказала и Преглед светске баштине https://www.worldheritageoutlook.iucn.org/home-page, иницијативу коју координира.

Презентација је представљала увод у дискусију о стручним темама у области UNESCO светске баштине, односно процедурама номинације подручја за светско природно и културно наслеђе, критеријумима за проглашење и могућностима IUCN-а за експертску подршку у изради документације.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.