Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Радионица о процедурама у изради Црвених листа и Црвених књига

Завод за заштиту природе Србије и IUCN ECARO (Канцеларија за источну Европу и Централну Азију у Београду), реализовали су 8. марта 2018. године, у просторијама седишта Завода у Београду, радионицу како би се размотрила питања о званичним и формалним процедурама у изради Црвених листа и Црвених књига, као и потребе и могућности да IUCN експерти пруже подршку за њихову реализацију у Србији.

Скуп у коме је учествовало око педесет стручњака, представника Биолошког факултета Универзитета у Београду, Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду и завода за заштиту природе, отворио је др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој у Заводу за заштиту природе Србије.

Радионица је одржана у циљу да се националним експертима који су били или ће бити укључени у израду националних Црвених књига и Црвених листа различитих група организама, кроз презентацију и примере из праксе ближе објасни процес израде Црвених књига и Црвених листа од стране IUCN експерата. Тим поводом, реализоване су следеће презентације:

- IUCN Црвена листа: кратак приказ уз дискусију како се RL процена користи у индентификовању приоритета у заштити и разлике између Црвене листе и Црвене књиге, Оливер Аврамовски, IUCN ECARO;

- Приказ спровођења процене Црвене листе: процес израде Црвених листа на глобалном и националном нивоу; истицање ендемита, избор врста (+ NA cat.) и разлике у управљању подацима, прикази и публикације, Maarten Hofman, IUCN ECARO.

Овом приликом и проф. др Гордана Томовић је презентовала досадашње резултате које је Србија остварила на ову тему, са посебним освртом на развијен национални модел за одређивање угрожености биљних и животињских врста употребом IUCN критеријума.

Maarten Hofman, Оливер Аврамовски и др Ненад Секулић су након презентација модерирали дискусију на теме: процес одређивања угрожености врста на глобалном, регионалном и националном нивоу, селекција таксона и таксономских група за вршење процене угрожености, организовање база података и власништво података, разлике у приказивању угрожених таксона кроз Црвене листе и Црвене књиге и њихова доступност оn-line и сл.

Радионица је представљала базу за корак даље у успостављању стандарда у изради националних црвених листа и црвених књига у Србији.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.