Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом обележавања Светског дана вода

Омогућити приступ свежој пијаћој води и обезбедити основне санитарне услове за све је глобални задатак и изазов којег су дефинисале УН. То је истовремено и разлог што је Генерална скупштина УН 1992. године донела Резолуцију по којој се 22. март сваке године обележава као Светски дан воде.

На светском нивоу, ове године Дан вода се обележава под слоганом „Одговор је у природи“ у циљу указивања на повратак решењима које је природа понудила и има за смањење поплава, суша и загађења вода.

У циљу указивања јавности на стање и потребу заштите вода и водних појава, Завод за заштиту природе Србије учестувје у Јавној трибин „Тренутно стање акватичних екосистема широм планете и у Србији“, 22. марта са почетком у 18:00 часова у Јавном акваторијуму и тропикаријуму (ул. Миленка Веснића 3, Београд), у организацији Центра за развој идеја.

Трибина ће бити интерактивна и реализована кроз питања модератора и учесника. У трибини ће учестововати представници Завода за заштиту природе Србије др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој и др Растко Ајтић, херпетолог. По завршетку трибине биће организован обилазак акваторијума и тропикаријума.

Стручни сарадници Завода, поводом обележавања Дана вода учествоваће и на састанку на тему „Одрживи туризам у Специјалном резервату природе „Увац“, 22. марта са почетком у 12:00 часова у Дому културе у Новој Вароши, у организацији управљача Резерват „Увац“ д.о.о.

Циљ састанка је информисање јавности и заинтересованих пружаоца услуга из области туризма, о условима мерама и ограничењима, нарочито превоза путника сопственим чамцима по језерима у оквиру СРП „Увац“, регулисаних Планом управљања посетиоцима и Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби.

Са аспекта заштите воде као природног ресурса, посебна пажња се у Србији придаје заштити водених токова и обалног подручја, влажних и забарених површина, заслањених терена, природних језера и бара. У оквиру заштите ових природних ресурса, неопходна је и контрола експлоатације минералних сировина, биљног и животињског света и њиховог коришћења као туристичких атракција.

Водно природно наслеђе у Србији се штити у оквиру система заштићених подручја дуже од 50 година.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.