Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О одрживом развоју туризма у Специјалном резервату природе „Увац“

На Светски дан вода 22. марта, у организацији управљача Специјалнoг резервата природе „Увац“ („Увац“ д.о.о.), организовна је Јавна презентација на тему „Одрживи развој туризма у Специјалном резервату природе „Увац“.

Циљ састанка је био информисање јавности и заинтересованих пружаоца услуга из области туризма (нарочито превоза путника сопственим пловилима на језерима у оквиру Резервата) о условима и мерама извођења обилазака Резервата пловилима кроз План управљања посетиоцима и Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби. У уводном обраћању директор Резервата, Миљка Дучић је отворила састанак презентацијом у којој је изнела основне податке о Специјалном резервату природе „Увац“, а затим и предлог Плана управљања посетиоцима.

Након уводне презентације уследила је дискусија са заинтересованим странама који су износили своје ставове и потребе за интензивирањем обиласка Резервата чамцима. У циљу указивања на значај и потребе усклађивања обиласка Резервата чамцима са мерама и режимима заштите природе, који су у функцији очувања природних и темељних вредности подручја, а који су уједно главни мотив за долазак туриста завршно излагање на скупу, имао је мр Данко Јовић, руководилац Канцеларије Завода у Нишу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.