Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Презентација пројекта „Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија“

Завод за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“ у циљу презентације резултата пројекта „Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија“, реализвоали су 16. марта 2018. године, радионицу за представнике ЈП „Србијашуме“, запослене на пословима управљања парковима природе Голија, Стара Планина, Сићевачка клисура, Златибор и Радан, у Центру за посетице Беле воде у ПП „Голија“.

Рад скупа отворила је Гордана Јанчић, помоћник извршног директора у ЈП „Србијашуме“, упознавши присутне са системом заштићених подручјима којима управља ЈП „Србијашуме“ и значајем мониторинга природе и укључивања локалних заједница за спровођење програма заштите и развоја природних добра. Учеснике је поздравио у име Завода др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој, указавши на потребу сарадње управљача и Завода у реализацији програма мониторнга врста, као и успостављања база података за успешно спровођење заштите природних добара.

Резултате пројекта „Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија“, представио је руководилац и координатор пројекта Владан Бједов, шеф Одсека за заштиту биодиверзитета Завода. Овом приликом, Владан Бједов презентовао је значај реализације програма мониторинга кроз систем сталног праћења и анализу укупног стања популације, ареала и станишта. Као главне закључке спроведених истраживања мониторинга медведа у 2017. години, В. Бједов је истакао да је у првој години реализације Пројекта сакупљен значајан број података о присуству и кретању мрких медведа на подручју Парка природе и да према првим, прелиминарним проценама, можемо констатовати да се ради о барем 15 до 20 стално или повремено присутних јединки оба пола и различитих узрасних категорија, као и да се на подручју које је обухваћено Парком природе, али и на много ширем простору, изван граница самог Парка, регистровано могуће присуство пет независних репродуктивних група (женке са младима). Након представљања резултата Пројекта Наташа Панић, руководилац Групе за образвоно-издавачку делатност и комуникације Завода, одржала је презентацију „Значај укључивања локалних заједница у програме заштите мрких медведа – примери из европских заштићених подручја“. У презентацији су дати примери како неуважавање мишљења локалних заједница може онемогућити реализацију програма заштите, као и позитивне примере доприноса успеху програма заштите кроз подршку локалних заједница и развијања могућности за њихов развој кроз установљавање еко туристичких програма као што су посматрање и праћење медведа за посетиоце природног добра.

На основу представљених података у презентацијама, уследила је дискусија када су учесници разматрали даље кораке у развоју Пројекта успостављањем система хранилишта, постављањем камера за праћење медведа и других животиња, информисањем локалних заједница о програму заштите медведа, имплементацијом мехнизама за помоћ становништву у спречавању могућих сусрета са медеведом и заштите имовине од евентуланих штета, као и надокнада уколико се десе и реализаијом активности едукације о сужувоту са медведима.

Овом приликом разматране су могућности програма мониторинга за друге врсте, као што су вука у Парку природе „Златибор“ и риса у Парку природе „Радан“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.