Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Дан заштите природе у Парку природе „Голија“

Поводом обележавања Дана заштите природе, Завод за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“ у сарадњи са Националним парком „Тара“, организовали су 11. априла 2018. године у ОШ „Др Недељко Кошанин“ у месту Девићи у Парку природе „Голија“ и Резервату биосфере „Голија-Студеница“, јавну трибину поводом представљања резултата Пројекта „Мониторинг мрког медведа на Голија“.

Овим поводом окупили су се становници заштићеног подручја, управљачи, представници локалне самоуправе и институција и организација за заштиту природе, како би заједно кроз размену информација и мишљења пронашли најбоља решења за очување природе и живот људи у природном добру.

Рад скупа отворио је извршни директор ЈП „Србијашуме“ др Предраг Алексић, поздравивши присутне. У име Завода за заштиту природе Србије учесницима се обратио мр Данко Јовић, шеф Канцеларије Завода у Нишу. У оквиру уводне речи, учесницима је Парк природе Голија“ и место Девиће, представио управник Парка Драгољуб Шеклер.

На трибини је представљен конкретан пример програма заштите природе, који је од изузетног интереса за локалне заједнице: Пројекат „Мониторинг мрког медведа у Парку природе Голија“. Пројекат реализован заједно са управљачем - Јавним предузећем „Србијашуме“ уз подршку Министарства заштите животне средине, представио је руководилац и координатор мониторинг медведа, мамолог Завода за заштиту природе Србије Владан Бједов. Кроз одржану презентацију Владан Бједов је присутнима представио циљеве Пројекта, реализоване активности, главне резултате и закључке, као и даље планове за наставак започетих активности како би се дошло до управљања популацијом медведа на Голији на начин који не ремети животне навике и имовину становника и пружа могућности за одрживи развој локалних заједница. У свом излагању В. Бједов је указао и на могуће штете које медвед може да начини имовини становника Парка, али и најбоље начине да се ове штете предупреде, као и сусрети са овом животињом која има статус строго заштићене врсте.

Вишегодишња искуства Националног парка „Тара“ у мониторингу, управљању и заштити мрког медведа, као и развоју програма еко туризма заснованог на фотографисању и посматрању ове наше највеће животиње, презентовао је Ранко Милановић, шеф Службе за туризам и промоцију у Националном парку.

На основу изнетих резултата спроведеног истраживања у току протекле године, даљи кораци у заштити мрког медведа као што су изградња хранилишта, постављање фото замки и уређаја за телеметрисјко праћење, биће усклађени са животним потребама становништва Парка природе „Голија“.

У циљу рада на информисању и едукацији становника и посетиоца о присуству медведа у Парку природе „Голија“, овим поводом постављена је тематска информативна табла у Девићима.

Дан заштите природе обележен је у јединственом амбијенту Голије, имајући у виду да су људи на Голији присутни вековима и својим деловањем створили јединствен изглед предела са културним наслеђем у складу са природним окружењем. Управо захваљујући животу људи са природом, Голија је проглашена за међународно природно добро у оквиру програма UNESCO „Човек и биосфера“ под називом „Голија-Студеница“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.