Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

O заштити станишта малог вранца и гљиве Myriostoma coliforme на Ади Циганлији поводом Светског дана биодиверзитета

Широм света, 22. маја обележава се Међународни дан биодиверзитета, датум који су установиле Уједињене нације како би упозориле и развијале свест најшире јавности о значају и неопходности очувања биолошке разноврсности, односно заустављања опадања броја врста, екосистема и гена на Планети.

Свест о значају заштите природе код становника наше земље последњих година значајно се мења у контексту препознавања квалитета и очуваности природе као показатеља и стандарда здраве животне средине. Организацијом догађаја поводом обележавања Дана биодиверзитета циљ је био да се укаже да су и урбане средине станишта дивљих врста и да њихово очување захтева посебан сегмент у заштити животне средине у градовима.

У сусрет Дану биодиверзитета, Завод за заштиту природе Србије на позив Удружења Амбасадори заштите животне средине и одрживог развоја, учествовао је 20. маја 2018. године у акцији представљања станишта малог вранца и гљиве Myriostoma coliforme на Ади Цинганлији у Београду.

Овим поводом, стручни сарадници Завода др Неанад Секулић и Ивана Јовановић су са ученицима ОШ „Дринка Павловић“ из Београда обишли ова станишта, како би указали на значај заштите станишта ректих врста у урбаним срединама.

Мали вранац Microcarbo pygmaeus је строго заштићена дивља врста у Србији, што искључује било какав облик коришћења ове врсте и подразумева трајну забрану њеног убијања и узнемиравања. Средином 90-их година ХХ века по први пут је забележено зимовање малог вранца у Београду. Редовним праћењем је примећено да на релативно уском простору на Сави у Београду ова угрожена врста птица мочварица зимује у великом броју. Бројност јединки којe зимују у врбацима на обали Саве достиже и преко 6000, што значи да око 10% укупне европске популације малог вранца зимује на обалама Саве у Београду, па имајући у виду да се ради о врсти која има ограничено распрострањење и неповољан статус заштите на глобалном нивоу, јасно је да се ради о изузетно значајном станишту за очување ове врсте. Највећа претња очувању зимујуће популације малог вранца у Београду представља уништавање преосталих приобалних врбака, њихових природних станишта.

Локалитет на Ади Циганлији код Београда представља једино данас познато станиште гљиве Myriostoma coliforme у Србији. На овом месту су плодоносна тела наведене врсте, након првог проналаска 1993. године, у више наврата налажена у сезонама када су постојали одговарајући климатски услови. То потврђује да је мицелијум присутан у подлози и да јединке трајно опстају на овом локалитету. Због нестанка на местима одакле је раније била позната и због крајње ограниченог ареала где данас живи, практично на једном микролокалитету који је изложен јаком антропогеном утицају, сматра се да је ова врста у Србији крајње угрожена. Због тога је сврстана у строго заштићене дивље врсте у Републици Србији, а једино познато њено станиште на Ади Циганлији је стављено под заштиту.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.