Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Сигуран кутак за градске ласте у Книћу

На позив за помоћ представника Дома здравља у Книћу, 19.06.2018. године, стручни сарадник Завода за заштиту природе Србије је извршио теренски обилазак објекта Дома здравља који се реконструише. Том приликом на објекту је евидентирано укупно 39 гнезда градске ласте Delichon urbicum (L.), од којих су сва, изузев једног, активна и са младунцима старости недељу дана и више. Како су радови прилазили делу ка колонији ласта, представници Дома здравља су тражили мишљење и савет Завода за заштиту природе Србије шта урадити са гнездима ласта како би се наставило са извођењем грађевинских радова. На терену је са извођачем радова размотрена ситуација, када је и предочен законски оквир у односу на очување и заштиту дивљих врста птица, као и самих ласта у Србији.

Градска ласта је једна од укупно пет врста ласта које су регистроване у Србији. Дужина тела је 13-15 cm. Насељава целу Србију и највећа бројност је у низијским пределима са густом мрежом насеља. Готово искључиво се гнезди на људским грађевинама. Значајан део популације се гнезди на инфраструктурним објектима који пресецају водотоке, акумулације, путеве и пруге. Веома ретко се гнезди у клисурама, на стенама и каменоломима. Бројност у Србији је процењена на 120000-170000 гнездећих парова. Распрострањена је у целој Европи, северној и деловима централне Азије, деловима Блиског Истока, Мале Азије и северне Африке. Зимује у Африци јужно од Сахаре и у југоисточној Азији. Гнезда прави од блата и смешта их при таваници. Храни се инсектима које лови високо над земљом.

Градска ласта има статус „строго заштићене дивље врсте“ према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016). У складу са чланом 4. овог Правилника, као и на основу члана 74. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), заштита строго заштићених врста се спроводи забраном коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама.

На основу члана 74. Закона о заштити природе, У складу са овим забрањено је хватати, држати и/или убијати строго заштићене врсте животиња у свим фазама биолошког циклуса, оштећивати или уништавати њихове развојне облике, јаја, гнезда и легла, као и подручја њиховог размножавања, одмарања и угрожавати или уништавати њихова станишта и сл., односно узнемиравати их, нарочито у време размножавања, подизања младих, миграције и хибернације.

С тим у вези, са представницима Дома здравља у Книћу и извођачима радова је договорено да се не уклоне гнезда градских ласта са објекта и да се радови око самих гнезда реализују тако да се она не дирају, односно да и у овој и у наредним сезонама остану функционална, а да се све грађевинске интервенције спроведу на начин да се не угрози редовно доношење хране младунцима, како би успешно излетели из гнезда.

На овај начин се од првобитног захтева за измештање гнезда, уз велико разумевање, како представника Дома здравља, тако и извођача радова, дошло до решења да се очувају гнезда и младунци градских ласта, али и да им се омогући повратак и даље гнежђење у будућности.

Уз ову информацију о добром примеру саживота човека са дивљим врстама животиња, и свакако законске обавезе свих грађана да се брину о заштити и очувању природних вредности, захваљујемо се на разумевању људи у Книћу, који су, уз брзу реакцију што су позвали Завод, и учинили велико дело да се не поруше гнезда врсте коју зовемо и весницима пролећа што су на овај начин допринели да се очува колонија градских ласта у њиховом окружењу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.