Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Рани јавни увид за Просторни план подручја посебне намене СРП „Клисура реке Милешевке“

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“ одржава се у трајању од 15 дана, у периоду од 27. јуна до 11. јула 2018. године, у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи и чланом 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је позив на Рани јавни увид у огласу у дневном листу Српски телеграф, у среду 20. јуна 2018. године, ради оглашавања Раног јавног увида, као и материјал поводом израде предметног Просторног плана.

Достављени материјал за рани јавни увид односно израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“ објављен је и на сајту Министарства http://mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/rani-javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-specijalnog

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.