Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавни увид и Јавне расправе за проглашење 11 нових заштићених подручја

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине, огласило је Јавни увид о Нацрту Уредбе о проглашењима и Студијама заштите за 11 подручја:

1. Предео изузетних одлика „Жељин“;

2. Предео изузетних одлика „Столови“;

3. Специјални резерват природе „Осредак“;

4. Специјални резерват природе „Брзанско моравиште“;

5. Споменик природе „Борачки крш“;

6. Строги резерват природе „Каленић“;

7. Специјални резерват природе „Ртањ“;

8. Строги резерват природе „Јарешник“;

9. Предео изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“;

10. Споменици природе „Прераст Шупља стена“;

11. Предео изузетних одлика „Маљен“.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБИ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈАМА ЗАШТИТЕ 11 НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА, ОДРЖАВА СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 22. ЈУНА ДО 11. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 11.07.2018. године, доставити у писаној форми примедбе на e-mail адресe: aleksandra.doslic@ekologija.gov.rs и lidija.stevanovic@ekologija.gov.rs; или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ.“

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈE докумената о заштити одржавају се:

1. у четвртак, 05.07.2018. године, са почетком у 1100 часова у просторијама Градске управе града Краљева (сала 2) за Предео иузуетних одлика „Жељин“,

2. у четвртак, 05.07.2018. године, са почетком у 1400 часова у просторијама Градске управе града Краљева (сала 2) за Предео изузетних одлика „Столови“,

3. у петак, 06.07.2018. године, са почетком у 1100 часова у просторијама Градске управе града Крушевца за Специјални резерват природе „Осредак“,

4. у петак, 06.07.2018. године, са почетком у 1400 часова у просторијама Јавног предузећа „Уређење и јавно осветљењеˮ (мала сала), Браће Дирак 46, Јагодина, за Специјални резерват природе „Брзанско моравиште“,

5. у четвртак, 19.07.2018. године, са почетком у 1100 часова, у Дому културе општине Кнић за Споменик природе „Борачки крш“,

6. у четвртак, 19.07.2018. године, са почетком у 1400 часова, у просторијама општине Рековац (скупштинска сала општине Рековац) за Строги резерват природе „Каленић“,

7. у петак, 20.07.2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Општинске управе општине Сокобања за Специјални резерват природе „Ртањ“,

8. у петак, 27.07.2018. године, са почетком у 1300 часова у просторијама општине Босилеград (општинска скупштинска сала) за Строги резерват природе „Јарешник“,

9. у петак, 03.08.2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама скупштинске сале Градске управе града Лозница за Предео изузетних одлика „Тршић Троноша“,

10. у петак, 10.08.2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама општине Мајданпек (мала сала) за Споменик природе „Прераст Шупља Стена“,

11. у петак, 24.08.2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Градске управе града Ваљева (Велика скупштинска сала) за Предео изузетних одлика „Маљен“.

Јавне расправе води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавним расправама учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.