Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Резерват биосфере „Бачко Подунавље“

Годишњица од проглашења Резервата биосфере „Бачко Подунавље", обележена је 14. јула 2018. године у свечаној сали зграде Општине Бачка Паланка. Међународни координациони савет UNESCO програма „Човек и биосфера" (MАB) донео је одлуку о упису „Бачког Подунавља" на Светску листу резервата биосфере, на 21. седници одржаној у Паризу 14.06.2017. године.

У организацији скупа учешће је узело више институција испред којих су се у поздравној речи обратили: испред Министарства заштите животне средине, Александра Дошлић, начелница Одељења за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу, Немања Грбић, генерални секретар Комисије Републике Србије за сарадњу са УНЕСКОМ, Ратко Бајчетић, помоћник секретара Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Мита Лачански, председник СО Бачка Паланка, Душка Димовић, директорка Светске организације за природу WWF Adria и др Биљана Пањковић, директорка Покрајинског завода за заштиту природе, административни координатор Резервата биосфере „Бачко Подунавље".

Овом приликом Марко Туцаков, стручни сарадник Покрајинског завода за заштиту природе, представио је годишњи извештај о активностима у Резервату биосфере „Бачко Подунавље", док је Драгица Илић, стручна сарадница завода презентовала постављене билборде на граничним прелазима са Р. Хрватском и Р. Мађарском.

Резерват биосфере „Бачко Подунавље“ обухвата заштићена подручја: Специјални резерват природе „Горње Подунавље", Специјални резерват природе „Карађорђево", Парк природе „Тиквара", Споменик природе „Шума Јунаковић" и Регоинални парк „Букински храстик", као и станишта националне еколошке мреже. „Бачко Подунавље“ простире се на подручјима општина/градова Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и Бачка Паланка на површини од 176.635 ха. У Резервату биофере се налази 5 седишта јединица локалне самоуправе и 21 село у којима живи око 150.000 становника.

Учесници скупа су се сложили да је у даљем управљању Резерватом биосфере важно да се укључивањем свих заинтересованих страна као што су државни органи власти, локално становништво и управљачи заштићених подручја ставе у функцију Резервата биосфере „Бачко Подунаве" и да обезбеде подизање капацитета локалних понуда које би утицале на одржив туризам, а све уз унапређивање заштите природних вредности.

Како би се промовисали локални производи, испред зграде општине Бачка Паланка, одржана је продаја и промоција традиционалних производа из Резервата природе „Бачко Подунавље“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.