Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа и Јавна презентација поводом проглашења Строгог разервата природе „Каленић“

Јавна презентација и Јавна расправа Нацрта уредбе о проглашењу и Студији заштите за Строги резерват природе „Каленић“, одржана је 19. јула 2018. године, са почетком у 14:00 часова у просторијама Скупштине општине Рековац, у организацији Министарства заштите животне средине.

Јавну расправу и презентацију водила је Александра Дошлић, начелник Одељења за заштићена подручја Министарства заштите животне средине и представила процедуру добијања статуса заштићеног подручја и Нацрт уредбе о проглашењу који је заснован на Студији заштите „Строги резерват природе Каленић“, коју је је урадио Завод за заштиту природе Србије. О раду Завода и истраживањима у циљу заштите, говорио је др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет и еколошке мреже у Заводу за заштиту природе Србије.

Студију заштите Строги резерват природе „Каленић“, представила је координатор за заштићена подручја Завода Биљана Крстески, упознавши присутне са природним вредностима и значајем подручја за које је рађена ревизија и представља природно добра I (прве) категорије заштите од изузетног значаја.

У раду Јавне расправе учествовали су представници локалне самоуправе и ЈП „Србијашуме“, као и Наташа Ратковић из Министарства заштите животне средине и Мирјана Николић и Наташа Панић из Завода за заштиту природе Србије.

Строги резерват природе „Каленић“ налази се у централном делу Србије, у Поморављу, 50 km југозападно од Јагодине, а на 2 km од културно историјског споменика Манастира Каленић.

Простор који је обухваћен границом заштите, прекривен је шумском вегетацијом која је окарактерисана као климатогена шума сладуна и цера (Quercetum farnettocerris). То је једина заштићена површина (резерват) у Србији са оваквим шумским екосистемом. Надморска висина споменика природе износи 700 m. Према административној подели Строги резерват природе налази се на територији општине Рековац. Укупна површина подручја које се предлаже за заштиту износи 2,00 ha.

Ова шумска заједница храста сладуна и цера, окружена је широко распрострањеном буковом шумом. Захваљујући специфичним климатским, геолошким, геоморфолошким, педолошким особинама, као и антропогеним утицајима, локалитет звани „Спасојевина“ на којем се налази резерват је у прошлости био прекривен храстовим шумама, о чему говоре и данашњи остаци шумских комплекса.

Очувани део шуме је мешовита састојина храстова сладуна и цера на благој до стрмој падини, са жбунастом и приземном вегетацијом. Добро очуван комплекс ових шума са стаблима сладуна и цера старости је око 100 година. Као типично шумско станиште прашумског карактера одликује се богатством орнитофауне (Dendrocoposmayor, Turdus merula, Turdus viscivorus...). Простор шуме Каленић једна од значајнијих локација Поморавља са аспекта богатства биљног покривача, односно очувања биодиверзитета.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.