Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

7. Балкански ботанички конрес

Србија је по други пут домаћин највећег регионалног научног скупа из области ботанике. 7. Балкански ботанички конгрес одржава се у Новом Саду, у периоду од 10. до 14. септембра 2018. године, у организацији Природно-математичког факултета, Департмана за биологију и екологију Универзитета у Новом Саду и Ботаничког друштва „Андреас Волни”. Конгрес се одржава у суорганизацији Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Биолошког и Шумарског факултета, Института за биолошка истраживања Универзитета у Београду, Природњачког музеја у Београду, као и Центра за истраживања у медицини и фармацији Медицинског факултета у Новом Саду. Подршку овом Конгресу дали су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство заштите животне средине, као и покрајински секретаријати за високо образовање и научно-истраживачку делатност и урбанизам и заштиту животне средине, Град Нови Сад.

Конгрес је свечано отворен 10. септембра у згради Ректората Универзитета у Новом Саду. На свечаном отварању учеснике су поздравили и пожелели успешан рад министар заштите животне средине Републике Србије Горан Триван, ректор Универзитета у Новом Саду др Душан Николић, заменик покрајинског секретара за високо образовање и научно-истраживачку делатност др Душица Ракић и подсекретар у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне околине Биљана Табак.

На скупу који је окупио ботаничаре балканских земаља и истраживаче флоре Балкана иако не живе у балканским земљама, учествује око 400 научника истраживача из свих ботаничких дисциплина. У оквиру пленарних предавања и научних сесија биће презентовани радови у чијем су фокусу Балканско полуострво и његово богатство флоре. Учесници скупа имаће прилику да посете заштићена подручја: Национални парк „Фрушка Гора“, Специјални резерват природе “Делиблатска пешчара“, Специјални резерват природе „Окањ бара“, Парк природе „Русанда“, Парк природе „Слано Копово“, Специјални резерват природе „Обедска бара“ и Специјални резерват природе “Засавица“.

Представник Завода ботаничар мр Верица Стојановић представиће тему Инвазивне биљне врсте у Србији и суседним земљама (Invasive Plant Species in Serbia and Neighbouring Countries), рад аутора В. Сотјановић, И. Живановић и И. Бједов. Излагање ће бити одржано у форми постер презентације, 14. септембра, у периоду од 9.30 до 10.30 часова у лобију Депртмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду, као део сесије Конзервациона биологија и инвазивне биљне врсте

У циљу упознавања учесника Конгреса са богатством биљних врата наше земље, Завод је за све учеснике обезбедио публикацију Биљне врсте од међународног значаја у Србији (аутори: В. Стојановић, С. Рилак, И. Јелић, Р. Перић, М. Сабовљевић, П. Лазаревић), која је преведена за потребе одржавања Конгреса.

Постер презентацију Инвазивне врсте у Србији и суседним земљама можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.