Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О инвазивним врстама на 7. Балканском ботаничком конгресу

На завршном дану 7. Балканског ботаничког конгреса, 14. септембра 2018. године у просторијама Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду, представник Завода за заштиту природе Србије - ботаничар мр Верица Стојановић, представила је тему Инвазивне биљне врсте у Србији и суседним земљама (Invasive Plant Species in Serbia and Neighbouring Countries), рад аутора В. Сотјановић, И. Живановић и И. Бједов. Тема је представљена у форми постер презентације у оквиру сесије Конзервациона биологија и Инвазивне биљне врсте.

На Конгресу у оквиру пленарних излагања и девет тематских сесија, представљено је близу 400 научно-истраживачких радова из свих области ботаничких дисциплина, представљајући стање и трендове у области флоре Балкана. Представљена достигнућа у проучавању ботанике Балкана уједно представљају даљу платформу у заједничком раду на унапређењу и заштити јединственог биљног света овог дела Планете, који је веома осетљив на процес климатских промена, као и друштвено-економске и развојне трендове на локалном и регионалном нивоу.

За завршницу програма Конгреса организовано је пленарно предавање Dafni. A. , Boeck B. „Medicinal Plants of the Bible- past, present and future“ (Библијске медицинске биљке - прошлост, садашњост и будућност).

Завод за заштиту природе Србије један је од суорганизатора Конгреса који је одржан у периоду од 10. до 14. септембра 2018. године у организацији Природно-математичког факултета, Департмана за биологију и екологију Универзитета у Новом Саду и Ботаничког друштва „Андреас Волни”.

Програм конгреса можете преузети на сајту http://www.7bbc2018.com

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.