Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јесењи студентски камп у ПИО „Велико ратно острво“

Завод за заштиту природе Србије стручно је подржао организацију дванаестог по реду Јесењег студентског кампа на Великом ратном острву у Београду на тему „Проблеми урбанизације, ризици и претње у заштити животне средине са посебним освртом на заштићена подручја“, који је реализован у периоду од 08. до 11. октобра 2018. у организацији ЈКП „Зеленило-Београд“.

На отварању кампа учеснике је у име Завода поздравила пејсажни архитекта Дејана Лукић, истакавши улогу и значај Завода за заштиту природе Србије у одрживом управљању природним добрима, и сарадњу представника управљача, стручних институција и градске управе у развоју и заштити природних добара. Током првог дана кампа Д. Лукић одржала је студентима презентацију на тему „Интегративна заштите баштине у Просторним плановима града Београда“, у оквиру које су представљене природне и културне вредности, као и границе и режими заштите ПИО „Велико ратно острво.“

Током кампа студенти су имали прилику да присуствују и предавањима: „Заштита генофонда шумских врста на подручју Великог ратног острва: наставно научне активности Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања (др Марина Нонић, Шумарски факултет), „Конзервација генофонда веза на Великом ратном острву“ (др Јована Деветаковић, Шумарски факултет), „Улога будућих стручњака у области технологије воде и пречишћавања отпадних вода“ (др Драган Поповић, Технолошко-металуршки факултет), „Мониторинг површинских вода у Србији“ (др Владимир Павићевић, Технолошко-металуршки факултет), „Речни седименти“ (др Милица Кашанин Грубин, ИХТМ), „Органско биохемијски састав речних седимената на Великом ратном острвју“ (др Александар Шаиновић, ИХТМ), „Велико ратно острво, Ада Циганлија, Ада Хуја – намена простора, управљање и еколошки проблеми“ (др Иван Самарџић, Географски факултет), „Проблеми сече у Србији и примери из света“ (Невена Некић, Географски факултет) и „Улога цивилног сектора у екологији“ (Биљана Пантелић, Звездарски еколошки центар-ЗЕЦ).

У стручне обиласке острва студенте су водили проф. др Милан Медаревић са Шумарског факултета и представници Миколошког друштва Србије. Том приликом су на терену одржали предавање о еколошкој улози гљива. У раду кампа учествовали су и представници Завода, Наташа Панић и Александра Брусин.

На кампу који је одржан у циљу стицања додатних знања о значају заштите природне и културне баштине Србије ван редовног наставног програма факултета, учествовало је око 40 студената и професора са Технолошко-металуршког, Биолошког, Географског и Шумарског факултета Универзитета у Београду, као и Факултета за примењену екологију „Футура“, Политехничке академије и Високе туристичке школе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.