Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

На сајму Eco Fair Завод представио теме обновљиви извори енергије и заштита природе као и образовне програме

У оквиру ућешћа на 15. Међународном сајму екологије Eco Fair, који је одржан у периоду од 03. до 05. oктобра, Завод за заштиту природе Србије представио је актуелности и значај рада у области заштите природе.

У циљу указивања стручној и широј јавности на стање и потребе даљих ангажовања у заштити природне баштине, на свом штанду Завод је представио нова подручја за заштиту, као што су: специјални резерват природе „Ртањ“ и „Брзанско моравиште“, предели изузетних одлика „Културни предео Тршић Троноша“, „Жељин“ и „Столови“, и споменици природе „Борачки крш“, „Шупља стена“ и „Осредак“. Такође су представљене активности на изради Црвених листа и књига врста, разноврсност геодиверзитета Србије и издавачка делатност Завода.

Посебан акценат у оквиру сајамских активности Завода представљала је тема „Одрживи извори енергије и заштита природе“, која је презентована у оквиру конференцијског програма Сајма 05. октобра, као део сесије Индустријска безбедност и просторно планирање у Републици Србији, коју је модерирао Александар Весић, помоћник министра Министарства за заштиту животне средине.

Презентацију тима стручних сарадника Завода, која је изазвала највеће интересовање као тема конференцијског дана, „Одрживи извори енергије и заштита природе“ излагао је инг. геологије Милорад Кличковић. У оквиру ове теме изложене су све предности и недостаци у примени одрживих извора енергије код нас, као што су мини хидроелетране, ветропаркови, соларни колектори, биогас и геотермална енергија. Милорад Кличковић је овом приликом указао и на законску регулативу, и место и улогу Завода за заштиту природе у успостављању ових постројења за снабдевање енергијом. За сваки од ових врста енергетских постројења представљени су позитивни и н негативни примери у пракси, као и кључне тачке на које Завод у оквиру својих ингеренција указује, као основе за правилну и сврсисходну изградњу у односу на заштиту природе и последице које могу настати услед неиспуњавања прописаних услова заштите природе. Посебан осврт је дат на утицаје у заштићеним подручјима и подручјима која немају овај статус.

Како би се превазишли сви могући непожељни утицаји, у презентацији је наглашена потреба за одговорношћу, пре свега, стручном и институционалном, стратешким планирањем у смислу заштите природе, идентификацијом зона повољних за изградњу мини хидроелектрана, ветропаркова и соларних електрана, као и потреба за претходном темељном анализом реалних капацитета, како би се избегао негативан кумулативни ефекат. Такође је стављен нагласак на одрживо коришћење природних ресурса у заштићеним подручјима и ван њих, и већа проактивност инспекцијских органа на терену.

Посебан сегмент учешћа Завода на Сајму представљала је демонстрација образовног програма и радионица за ученике, које имају за циљ њихову едукацију о значају заштите ретких и угрожених дивљих биљних и животињских врста. Учествујући у образовном програму „Знањем против страха“, деца су имала прилику да уче о змијама и стршљеновима кроз разговр са стручњацима Завода, херпетологом мр Данком Јовићем и ентомологом, Александром Затезало, која је за ову прилику донела препарирано гнездо стршљена и примерке ових инсеката, док су под надзором херпетолога и представника Удружења „Поскок“ из Владичиног Хана, Владицом Станковићем, деца могла да дотакну или држе у рукама неотровну змију. Учествовањем у еко образовној игрици „Еко скакалица“, коју су водиле Наташа Панић и Бојана Бојовић, деца су откривала ретке врсте у Србији, као што су дивља орхидеја, барска калужђарка, змија шарка, мрки медвед, риба моруна, вилин коњиц, жаба гаталинка, Панчићев скакавац, планински тетреб и белоглави суп. Образовни програм Завода реализован је 04. октобра, у наменском делу сајма за радионице, који су осмислили Удружење за заштиту животиња „Орка“ и Завод за заштиту природе Србије.

Завод је на свом штанду и сајамској сали за пројекцију филмова представио и своја видео издања о заштићеним подручјима и раду у заштити природе: 70 година рада у заштити природе, Букови прашумски резервати у Србији, Биодиверзитет, Парк природе „Мокра Гора“, Резерват биосфере „Бачко Подунавље“, Орао крсташ, Парк природе „Стара планина“ и „Птица и човек“.

Презентацију „Одрживи извори енергије и заштита природе“ можете преузети овде.

Постер плакате са мотивима нових подручја за заштиту можете погледати овде.

Најаву активности Завода на Сајму екологије можете погледати на: https://youtube/403IVgf_3MA

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.