Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

10. Паневропска конференција о ЗЕЛЕНОМ ПОЈАСУ

Више од 100 учесника из 24 Европске земље окупило се од 15. до 19. октобра 2018. године у дворцу Вартбург, уписаног на листу Светске баштине UNESCO, у покрајни Тирингија у централној Немачкој на 10. Паневропској конференцији о ЗЕЛЕНОМ ПОЈАСУ.

Јединствена и пространа еколошка мрежа и меморијални предео формирао се дуж линије некадашње Гвоздене завесе која је Европски континент делила на источни и западни блок скоро 40 година. Пружајући се од крајњег севера до југа Европе, дуж више од 12.500 km - од Барентсовог мора на Руско-Норвешкој граници, дуж Балтичког мора, преко средње Европе и Балканског полуострва до Црног и Јадранског мора, Европски зелени појас обухвата најразноврсније пределе Европе. Данас, Европски зелени појас представља окосницу Паневропске еколошке мреже и пружа значајан допринос европској "Зеленој инфраструктури".

Иницијатива Европски зелени појас има за циљ усклађивање људских активности са природном средином и изналажење могућности за повећање друштвено-економског развоја локалних заједница.

На конференцији су размењена искуства о досадашњој сарадњи, активностима и дискутовало се о конкретним решењима у реализацији иницијативе Европски зелени појас у циљу изналажења заједничког пута на пољу заштите и очувања изузетно вредне еколошке мреже која представља приодни и меморијални споменик.

Европска комисија истакла је важност 12.500 km дугачког Европског зеленог појаса препознајући га као пројекат од европског значаја који представља модел прекограничне сарадње између владиних и невладиних организација. Данас, Зелени појас симболише идеју о јединственој и слободној Европи.

Асоцијација Европског зеленог појаса, као управљачка структура европске иницијативе, и више од 110 учесника гласали су за „Ајзенах резолуцију“ која позива све заинтересоване стране и доносиоце одлука са локалног, националног и европског нивоа, да предузму све даље неопходне кораке за очување и промовисање овог заједничког природног и културног европског наслеђа као зелене инфраструктуре, што уједно представља и заједничку поруку Конференције. Европски циљеви у очувању биодиверзитета могу се реализовати само ако Европска унија, њене земље чланице и суседне земље значајно повећају своје улагање у Европску зелену инфраструктуру. Иницијатива Зелени појас указује да су ове инвестиције вредне, закључено је на конференцији.

Обзиром да се у склопу Балканског зеленог појаса на подручју у Србије налази 11 пространих заштићених подручја и већи број споменика природе, међу којима и будући Геопарк Ђердап на граници са Румунијом, Србија представља важну спону у одржавању и развоју Зеленог појаса као ослонца европске мреже еколошких коридора.

У циљу промоције заштићених природних подручја дуж Зеленог појаса у Србији, представник Завода био је стручни сарадник Срђан Маринчић.

Конференција је заједнички организована од стране BUND (Friends of the Earth Germany), EuroNatur, Министарства животне средине Тирингије, Енергија и заштита природе (TMUEN) и Немачке федералне агенција за заштиту природе (BfN).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.