Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Партиципативно управљање Парком природе „Златибор“

Округли сто на тему „Управљање Парком природе Златибор“ одржан је 26. октобра 2018. године у Конгресном центру „Романија“ Студентског одмаралишта „Ратко Митровић“ на Златибору.

Округли сто одржан је у организацији управљача овим природним добром, ЈП „Србијашуме“, у циљу окупљања свих заитересованих страна за заштиту, очување и развој Парка природе „Златибор“ кроз процес партиципативног управљања. Позиву управљача на разговор о управљању заштићеним подручјем одазвао се велики број учесника, и то: представници ресорног министарства, Завода за заштиту природе Србије, општина на којима се Парк простире, стручних институција, сектора ловства и туризма, инвеститора и управљача наших највећих заштићених подручја.

У раду округлог стола, као представници институција које су две најзначајније заинтересоване стране за заштиту и развој ПП „Златибор“, учествовали су председник Општине Чајетина, Милан Стаматовић и Игор Брауновић, в.д. директора ЈП „Србијашуме“. Рад скупа отворили су, уводним обраћањима, представник Министарства за заштиту животне средине, Лидија Стефановић и из Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“, председник Милош Срећковић и проф. др Милан Медаревић.

Овим поводом Завод за заштиту природе Србије, на основу чијег предлога и Студије заштите је проглашен Парк природе „Златибор“, представио је тему „Услови заштите природе за израду просторно-планске докуметације, планова, програма, пројеката и основа за извођење радова и активности у Парку“, на коју је презентацију одржала Драгана Петраш, просторни планер и координатор израде Студије заштите ПП „Златибор“. У презентацији је приказан рад Завода на валоризацији простора за заштиту, методологија заштите природних вредности простора кроз одређивања граница заштићеног подручја и три режима заштите унутар граница природног добра са објашњењем дозвољених, ограничавајућих и забрањених активности које носи сваки од три режима заштите, а који су један од основних елемената за давање услова заштите природе. Овим поводом Д. Петраш истакла је да се, од укупне површине ПП „Златибор“, у првом режиму заштите у коме једино нису дозвољене никакве активности, осим научно-истраживачког рада и контролисане едукације, налази свега 5% од укупне територији Парка. Такође, рекла је да су Просторно планска и развојна докумета свих општина за делове ПП „Златибор“, који се налазе на њиховој територији, разматрана и уважена у одређивању режима заштите, као и да су уважени привредни и инфраструктурни планови кроз консултације са представницима општина и становника златиборских насеља.

На округлом столу представљено је још осам тема од интереса за управљање заштићеним подручјем: Обавезе управљача ПП „Златибор“ (ЈП „Сријашуме“), Израда просторног плана подручја посебне намене ПП „Златибор“ (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), Активности ЈП „Скијалишта Србије“ у ПП „Златибор“ (ЈП Скијалишта Србије), Изградња гондоле и других садржаја у ПП „Златибор“ (ЈП „Голд гондола“, Чајетина), Газдовање шумама у ПП „Златибор“: плански документи у шумарству, промена намене шума и шумског земљишта (Управа за шуме, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде), Газдовање ловиштитма и рибарским подручјима у ПП „Златибор“ (Сектор за ловство рибарство и туризам), Изградња МХЕ у ПП „Златибор“ (Шумарски факултет и ЈП „Србијаводе“), Организација система управљања заштићеним подручјима у Србији – предлози за унапређење (Институт за шумарство) и Сарадња са организацијама цивилног сектора – Партиципативно управљање заштићеним подручјима (WWF).

Након тематских презентација уследила је дискусија у оквиру које су на питања у име Завода за заштиту природе Србије одговарали др Драгана Остојић, начелник Одељења за заштићена подручја и Владан Бједов, шеф Одсека за заштиту биодиверзитета. Као један од закључака дискусије истакнута је висока стручност Завода за заштиту природе у изради Студије заштите и услова заштите природе за ПП „Златибор“, уз поштовање и примену партиципативног приступа, и уважавање интереса локалних заједница и становника како би се омогућио развој који је усклађен са очувањем природних вредности Парка у спровођењу управљачког концепта који омогућава развој уз очување природних вредности.

За све учеснике скупа ЈП „Србијашуме“ су организовле стручни обилазак ПП „Златибор“ представљањем локалитета Торник, Чигота и Гостиље.

О теми скупа представници Завода дали су изјаве за ТВ РТС 1 коју можете погледати овде.

Изаву представника Завода за агенцију Слика и вест можете погледати на линку.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.