Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Међународна конференција о урбаном планирању – ICUP2018

Завод за заштиту природе Србије суорганизатор је II Међународнe конференције о урбаном планирању - International Conference on Urban Planning – ICUP2018, која ће бити одржана у периоду од 14. до 17. новембра 2018. године у Нишу, у организацији Факултета грађевинарства и архитектуре Универзитета у Нишу и Удружења „Кластер урбаног планирања“.

Циљеви организације Конференције су сагледавање могућности опстанка природе у урбаним подручјима, планирања и креирања стратегије изградње у складу са природним окружењем, закона и прописа у планирању, креирању и изградњи у природном окружењу, заштите природе у градовима, зелених потенцијала градова и прилагодљивости урбаних и руралних средина климатским променама.

У оквиру конференције биће презетовани научни и стручни радови на теме:

- Панирање и изградња објеката обновљивих извора енергије,

- Изградња објеката у заштићеним природним добрима,

- Планска документа и

- Примери добре праксе коришћења природе у граду.

Представници Завода за заштиту природе Србије имаће 14. новембра излагања:

- „Стање, концепт и перспективе природног добра Парк природе „Шарган-Мокра гора“, др Драгана Остојић, као уводно пленарно предавање,

- „Пример заштите у граду“, Марија Трикић, инг. пејсажне архитектуре

- „Обновљиви извори енергије и заштита природе“, мр Саша Бранковић.

Учесници Конференције ће, у оквиру програма, 15. новембра бити гости на обележавању 20 година рада Канцеларије Завода за заштиту природе Србије у Нишу.

Комплетан програм Конференције можете преузети путем линка http://upcluster.org/icup-2018.html

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.