Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

II Међународна конференција „Урбано планирање“– ICUP2018

У организацији Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу, Кластер урбаног планирања и Завода за заштиту природе Србије, одржана је II Међународна конференција о урбанистичком планирању – ICUP2018 у периоду од 14-17. новембра 2018. године у Нишу.

У раду конференције учествовало је око 150 стручњака, истраживача, студената из свих области урбаног планирања из земље и иностранства, као и представници општина и стручних и научних инстуција и организација из региона, у циљу разматрања у ком правцу се развијају градови и како креирати сигурније и боље животно окружење. Рад је реализован кроз пленарна предавања и тематске сесије конципиране тако да омогуће интерактивност и дијалог, током којих су многа питања отворена и на којима ће се морати даље интезивно радити.

Током Конференције представљени су научни и стручни радови о планирању и изградњи објеката обновљивих извора енергије, објеката у заштићеним природним добрима, планским и урбанистичким документима и примерима добре праксе коришћења природе у граду.

У програму отварања Конференције, учеснике је у име Завода поздравио мр Данко Јовић, руководилац Канцеларије Завода за заштиту природе Србије у Нишу, док су стручна предавања одржали др Драгана Остојић, начелник за заштићена подручја „Стање, концепт и перспективе природног добра Парка природе „Шарган-Мокра гора“, MSc Марија Трикић, дипл. инг. пејзажне архитектуре „Заштита природе на примеру СП "Парк Буковичке бање"“ и мр Саша Бранковић, ихтиолог „Обновљиви извори енергије и заштита природе“.

Оригинални научни радови препоручени од стране рецензената и прихваћени од стране Научног одбора биће публиковани у Зборнику радова Конференције. У циљу сагледавања теме скупа на међународном нивоу, овогодишњи предавачи по позиву били су проф. др Margaretha Breil из Италије, проф. др Marcus Collier из Ирске и проф. др Ali A. Alraouf из Катра.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.