Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

V сусрет организација и институција за заштиту природе „Партнерством ка заштити природе“

У петак, 07. децембра 2018. године у Београду са почетком у 12 часова у просторијама Завода за заштиту природе Србије (Др Ивана Рибара 91, Нови Београд) Завод за заштиту природе Србије организује V сусрет организација и институција за заштиту природе „Партнерством ка заштити природе“.

Главна тема скупа је „Обновљиви извори енергије и заштита природе“, како би се размотрила тренутна ситуација у вези са изградњом система обновљивих извора енергије и многа питања колико и како се у односу на окружење успостављају мале хидроелектране и ветропаркови, да ли је могуће више користити и да ли су ефикаснији и одрживији системи коришћења ветра, геотермалне и соларне енергије и биомасе. Какви су нам примери из праксе, и да ли имамо позитивне примере у којима постоји учешће и добит локалних заједница, такође ће бити теме овога скупа.

Увод у тематске разговоре и дискусију представљају: уводно обраћање директора Завода за заштиту природе Србије, мр Александра Драгишћа, и презентације мр Саше Бранковића, ихтиолога Завода за заштиту природе Србије „Обновљиви извори енергије и заштита природе: мале хидроелектране, соларни паркови и геотермална енергија“, мр Николе Стојнића, орнитолога Покрајинског Завода за заштиту природе „Птице и ветропаркови“ и др Слободана Пузовића, помоћника директора Покрајинског завода за заштиту природе „Коришћење биомасе у заштићеним подручјима кроз ревитализацију и одржавање станишта“.

На скупу ће бити презентован и рад на формирању Еколошке мреже Србије и припреме за улазак у Европску мрежу заштићених подручја Natura 2000. У овом контексту биће сагледан значај Црвених књига и Црвених листа флоре, фауне и гљива, будући да дају поуздане информације о локалитетима станишта ретких и угрожених врста, податке о бројности популација, степену угрожености и факторима угрожавања, а тиме представљају и добру основу за утврђивање мера заштите и одређивање подручја у оквиру којих је потребно очувати и унапредити станишта.

Тим поводом биће одржано прво представљање, најновије објављене Црвене књиге, која је од националног значаја за заштиту природе: Црвена књига фауне IV- Правокрилци. Аутори књиге су Драган Павићевић, проф. др Иво Караман и др Младен Хорватовић. Књига је објављена у издању Завода за заштиту природе Србије и Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Годишњи скуп организација и институција за заштиту природе (джавних, стручних, научних и општинских институција, управљача заштићеним подручјима и еколошких организација цивилног сектора) има за циљ упознавање стручне и заинтересоване јавности са главним активностима и задацима у заштити природе, који нам предстоје у наредној години, као и да окупљањем свих релевантних институција и организација које се баве заштитом природе (државне и научне институције, управљачи заштићених подручја, еколошке и друге организације цивилног друштва) укаже на важност сарадње и умрежавања.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.