Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и осталих делова Европе

Представници Завода Ивана Јовановић и Биљана Крстески присуствовале су техничком састанак на тему трећег по реду проширења серијског добра UNESCO светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и осталих делова Европе“. Састанак је одржан крајем године. у просторијама Института за екологију у Клагенфурту, с обзиром на то да је овај институт партнер у процесу координације наредног проширења овог природног добра (Координациона канцеларија).

Иако је координација управљања оваквим прекограничним добром, које обухвата велики број земаља, велики изазов, такође је и велика шанса за сарадњу и размену знања широм Европе, и представља један од најиновативнијих пројеката заштите природе.

Србија је фебруара 2018. године поднела своју тентативну листу за наредно проширење на којој се налази 11 букових резервата.

Одабир компоненти за додавање на тентативну листу првенствено је вршен на основу старости, односно дужине трајања строге заштите ових шумских резервата (већина је строго заштићена већ више од пола века), карактеристичности шумских заједница (биљних асоцијација), од којих су неке реликтног карактера са ендемо-реликтним врстама које су од значаја за заштиту, на различитим су подлогама, надморским висинама, нагибима и експозицијама. Циљ одабира ових резервата је био да се што боље представи диверзитет српских буових шума, које чине око 50% свих шумских састојина у нашој земљи. Буква, као најзначајнија дрвенаста врста у Србији, настањује изузетнно широк висински дијапазон од готово 2000m, а најзначајнија је едификаторска врста шума планинског вегетацијског појаса, и углавном се може наћи на надморским висинама изнад 800m.

За сада су једино Швајцарска, Пољска, Црна Гора и Србија поднеле своје тентативне листе за наредно проширење овог серијског дорба.

Наредно проширење се планира за јул 2021. године, стога је овом приликом истакнуто да се ради о последњем проширењу, након чега ће фокус бити на организацији синхронизованог управљања овим серијским, прекограничним добром.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.