Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Радионица у оквиру пројекта „Регионална мрежа за управљање подацима о биодиверзитету и извештавање 2“ (BIMR 2)

У оквиру пројекта „Регионална мрежа за управљање подацима о биодиверзитету и извештавање 2“ (енг. Regional Network for Biodiversity Information Management and Reporting 2 (BIMR 2) - 2019 – 2020, који финансира Министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (BMZ), a имплементира Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), одржана је крајем октобра 2018. године уводна радионица у месту Бечићи у Црној Гори. Овај пројекат је наставак истоименог пројекта који је започет 2016. године, а завршен 2018. године. Око 30 учесника из 6 економија региона југоисточне Европе (Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија и Косово) били су присутни на овој уводној радионици, од чега је већина већ била укључена у активности у оквиру претходног BIMR пројекта.

Циљ радионице је да представи номинованим представницима BIMR Регионалне платформе, који долазе из министарстава надлежних за послове заштите животне средине, агенција за заштиту животне средине и завода за заштиту природе у 6 економија региона југоисточне Европе резултате BIMR пројекта, као и да представи нову поставку циљева и индикатора за BIMR 2 пројекат који се имплементира од 2018. до 2020. године. Такође, кроз рад у групама и активну дискусију, учесници радионице су дали свој допринос у вези са конкретним активностима које би биле извршене у оквиру BIMR 2 пројекта. У овом пројекту, као и у претходном, Хрватска учествује у улози ментора.

Основни циљ BIMR пројекта био је да се побољшају капацитети релевантних институција за управљање подацима о биодиверзитету и извештавање у југоисточној Европи, како би се испунили захтеви извештавања према Конвенцији о биодиверзитету (CBD) и ЕУ. Конкретни резултати овог пројекта су: процена стања капацитета за управљање подацима о биодиверзитету и извештавање, односно оцена почетног стања у овој области (BIMR Baseline), затим израда Смерница за управљање информацијама о биодиверзитету и извештавање у Југоисточној Европи, у форми публикације која је прослеђена свим институцијама које су учествовале у овом пројекту, као и формирање информационих система за заштиту природе, у складу са Смерницама, у три економије: Црна Гора, Македонија и Босна и Херцеговина.

Такође, организована је прва обука о мобилизацији и обради података о биодиверзитету у априлу 2018. године. Обуку је одржала GBIF организација (Global Biodiversity Information Facility: https://www.gbif.org/) , а основна тема била је примена Darwin Core система за обраду података (тзв. чишћење података) и технички аспекти мобилизације података – посебно дигитализација, управљање и online публиковање података према GBIF стандардима, које је намењено сакупљачима, интеграторима и пружаоцима података из агенција за заштиту животне средине, завода за заштиту природе, института за заштићена подручја, фондова за животну средину, факултета (професора/асистената), природњачких музеја (кустоса, колекционара) и НВО-а из региона Југоисточне Европе.

Информациони системи заштите природе замишљени су као web портал са почетном страницом на којoj ће бити објављене свe базе података и web сервиси у форми различитих модула (заштићена подручја, заштићене врсте, Црвена листа, инвентар објеката геонаслеђа итд.) Сваки део оваквог информационог система ће се развијати као посебна апликација и биће интегрисан у систем, и то путем заједничке базе, или додавањем спољне референце на портал.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.