Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О акционом плану Резервата биосфере „Голија-Студеница“ 2016-2020

На састанку поводом сумирања реализованих активности дефинисаних Акционим планом Резервата биосфере „Голија-Студеница“ за период 2016-2020. године, одржаном 20-21. децембра 2018. године у конаку манастира Студеница, учествовали су представници Завода за заштиту природе Србије Владан Бједов, Биљана Крстески и Наташа Панић. Састанак је одржан у организацији ЈП „Србијашуме“, управљача Парком природе „Голија“.

У уводном делу састанка управник Парка природе „Голија“ Драгољуб Шеклер, одржао је поздравну реч и представио филм о природном, културном и духовном наслеђу Парка, који је урађен у сарадњи са КПД „Балкан“ из Краљева. Радни део састанка отворила је Гордана Јанчић, помоћник извршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине и овом приликом одржала презентацију о реализацији Акционог плана РБ „Голија Студеница“ у периоду од 2016. до 2018. године.

Реализацију појединачних активности Акционог представили су: Биљана Крстески (Завод за заштиту природе Србије), говорећи о „Изради Студије режима заштите ПП „Голија“, др Милица Добричић (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) и Дејан Милетић (ЈП „Србијашуме“), презентујући „Израду просторно-планске документације на подручју РБ „Голија Студеница“ и Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница“. О одрживом газдовању шумама и Изради планских докумената, говорио је Божидар Миловановић (ЈП „Србијашуме“).

Од истраживачких пројеката представљени су: „Истраживање културног наслеђа на подручју ПП „Голија“ у реализацији Завода за заштиту споменика културе Краљево, „Конзервација и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста шумског дрвећа и жбуња на подручју ПП „Голија“, проф. др Мирјана Шијаћић Николић (Шумарски факултет, Београд); „Мониторинг животињских врста, туризам и др.“, представник Краљевског академског природњачког друштва „Балкан“; „Инвентаризација и картирање типова станишта ретких и заштићених врста у ПП „Голија“, др Предраг Лазаревић (Биолошки факултет, Београд); „Мониторинг диверзитета ентомофауне ПП „Голија“, др Дејан Стојановић (Институт за низијско шумарство и заштиту животне средине) и „Мониторинг медведа у ПП „Голија“, Владан Бједов (Завод за заштиту природе Србије).

Након презентација пројекта и активности које се реализују у области индентификације ретких и угрожених врста и процене степена њихове угрожености у циљу дефинисања мере њихове заштите, утврђивања метода и начина спровођења мониторинга врста, јачања капацитета управљача, срповођења концепта одрживог развоја и промоција подручја, отворена је дискусија.

Главни закључак на састанку који је окупио око 40 представника управљача Парковима природе из система ЈП „Србијашуме“, министарства, факултета и института, стручних институција, локалне самоуправе и удружења цивилног сектора је да активности које се реализују омогућавају испуњење предвиђених циљева и резултата Акционог плана РБ „Голија – Студеница“, који ће бити и окосиница следећег Периодичног извештаја о напредовању Резервата биосфере „Голија-Студеница“за UNESCO MAB Комитет.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.