Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Представљена искуства Словачке у заштити природе

У организацији Амбасаде Словачке, делегација Србије коју су представљали стручњаци Завода за заштиту природе Србије посетила је у периоду од 25. до 29. новембра 2018. године Словачку. Посета је реализована у циљу размене сазнања и искустава у заштити природе са стручњацима надлежних државних институција за заштиту природе у Словачкој, са акцентом на теме имплементација програма NATURA 2000 и пројекти заштите природе. Делегацију Завода су чинили директор Александар Драгишић, начелник одељења за заштићена подручја Драгана Остојић, начелник одељења за биодиверзитет и еколошке мреже Ненад Секулић и руководилац Канцеларије Завода у Нишу, Данко Јовић.

Првог дана посете представници Завода имали су пријем код државног секретара животне средине, Норберта Курила, када је генерална директорка за заштиту природе, биодиверзитета и предела, Катарина Бутковска одржала презентацију на тему заштите природе у Словачкој. Овом приликом објашењено је да у Словачкој Републици, за разлику од Републике Србије, у оквиру Националних паркова постоји пет режима заштите, од чега су III, IV и V режими са најстрожом заштитом. За остала заштићена природна добра и врсте објеката заштите, као што су паркови природе, резервати и споменици природе, успостављена су три степена заштите, од чега је трећи (III) степен са најстрожом заштитом. Други део састанка је био у вези са МХЕ и концептом хидроенергетског потенцијала у Словачкој Републици до 2030. године, у оквиру кога је презентацију одржао Мартин Рибар, директор Словачког водопривредног државног предузећа. Значајан део презентације се односио на законску регулативу Словачке, која је базирана на Директиви о водама, Закону о водама, Закону о рибарству и Закону о заштити природе и предела. Такође, предвиђена је израда новог Закона о рибарству, у који би се имплементирала методологија о рибљим стазама.

Другог дана посете уприличен је обилазак Словачке агенције за животну средину, где је приређено предавање о историјату и садашњим активностима ове институције. Након Републичке агенције, организована је и посета државном Заводу за заштиту природе. У организационој структури заштите природе Словачке, поред Завода, налази се још 26 дирекција државне заштите. Ту спада девет Управа за националне паркове, 14 Управа за предеоне области, један Регионални центар и две Управе за пећине.

Током посете представници Завода имали су прилику да обиђу место Збојска у Националном парку Мурарска планина, где је уприличено предавање о пројекту NATURA 2000, кoje je oдржao директор Националног парка, Милош Борош. Фокус предавања био је на искуствима Словачке Републике у одабиру локалитета, зонирању националног парка, као и на успешно реализованим пројектима привредне употребе територије, пре свега у области трајно одрживог туризма. Наглашено је да је пројекат имплементације NATURA 2000 у Словачкој Републици извршаван у 3 етапе, за које је утрошено 13.000.000 евра из фондова Европске уније.

Након тога, организован је одлазак у Охтинску пећину (Ochtinská aragonitová jaskyňa). Пећина представља јединствени природни феномен који привлачи пажњу богатством и разноликошћу арагонита, као и занимљивом еволуцијом и развојем пећинских простора. Потом се ишло у обилазак дворца Муран (Muránsky hrad), средњевековног дворца из 13. века, смештеног изнад села Муран у Националном парку Муранска планина. Последњег дана боравка делегација је посетила локацију на којој је дозвољена изградња туристичких објеката, као и жичара за скијашке стазе у Дјеменовској долини у округу Липтовски Микулаш, у Жилинском крају. Након тога, обављена је посета малој хидроелектрани на реци Вах, у Подтурену – Липтовски округ, која испуњава најстрожије ЕУ критеријуме заштите природе и животне средине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.