Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Обележавањe Светског дана влажних подручја - „Влажна подручја: природно решење за климатске промене“

Поводом обележавања Светског дана влажних подручја (World Wetland Day), као централни национални догађај биће организован скуп „Влажна подручја: кључ суочавања са климатским променама“, 01. фебруара 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Шапцу.

Скуп који представља део светске иницијативе која се реализује на нивоу земаља потписница UNESCO-ове „Конвенције о заштити влажних подручја и птица мочварица“ (Рамсарска конвенција), организују Министарство заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе и IUCN - Регионална канцеларија за Источну Европу и Централну Азију, уз подршку Града Шапца, Центра за стручно усавршавање, Шабац и ОШ „Стојан Новаковић“ из Шапца.

Упозоравајући на чињеницу да се учесталост акцидената више него удвостручила у последњих 35 година и да је 90% ових катастрофа везано за воду, мото обележавања Светског дана влажних подручја је „Влажна подручја: кључ суочавања са климатским променама“. Очување влажних подручја изузетно је важно с обзиром на то да ова подручја играју значајну улогу у стабилизацији емисија „гасова стаклене баште“, будући да природно апсорбују и складиште угљеник и тиме ублажавају утицај климатских промена, тампон су зоне од екстремних временских прилика, смањују последице поплава и суша. Стога, влажна подручја не смемо исушивати и морамо обновити она која су нестала.

У том контексту, на скупу ће бити представљене смернице у заштити влажних подручја, као део стратегије борбе против климатских промена, активности заштите ових подручја дуж реке Саве, са посебним освртом на ретке и угрожене врсте влажних подручја Посавине, и тематске публикације. Учесници догађаја имаће прилику и да обиђу једно овакво подручје у урбаној средини – локалитет у Шабачкој тврђави где се налази колонија три врсте чапљи: гак Nycticorax nycticorax, жута чапља Ardeola ralloides, мала бела чапља Egretta garzetta.

Поводом организације скупа директор Завода за заштиту природе Србије, Александар Драгишић поручује да је „заштита влажних подручја у Србији битан елемент у заштити наше природне баштине. У националним оквирима, влажна станишта се штите у оквиру система заштићених природних добара која тренутно чине 7, 56% територије наше земље.

„Сагледавајући међународни значај влажних подручја у Србији, утврђена је прелиминарна листа од 68 потенцијалних подручја у Србији за упис на UNESCO-ову Листу међународно значајних влажних подручја, од којих је десет уписано на ову листу“. „Усвајањем номинације „Ђердапа“, на простору наше земље налазиће се близу 0,06% територије проглашене за међународно значајна влажна подручја. За међународно значајна влажна подручја у нашој земљи су проглашени Специјални резервати природе: „Обедска бара“, „Лудашко језеро“, „Царска бара-Стари Бегеј“, „Слано Копово“, „Засавица“, „Лабудово окно“, „Ковиљско-петроварадински рит“ и „Пештерско поље“, Парк природе „Горње Подунавље“ и Предео изуетних одлика „Власина“.

Рамсарска конвенција је усвојена 02. фебруара 1971. године у иранском граду Рамсару и обезбеђује оквир за међународну сарадњу и активности на националном нивоу са циљем очувања и рационалног коришћења влажних подручја. Конвенција као влажна подручја дефинише сва језера, реке, подземне издане, баре, мочваре, влажна травната подручја, тресаве, оазе, естуаре, делте, плимске наносе, мангрове, коралне гребене, као и локалитете настале активношћу човека, као што су рибњаци, пиринчана поља, водене акумулације и солане. Конвенцију је потисало 170 земаља. Наша земља једна је од првих потписница, будући да је конвенцију ратификовала исте године када је усвојена.

Аутор фотографија: Maciej Szymanski

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.