Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом Светског дана образовања за заштиту животне средине

Завод за заштиту природе Србије учествовао је у раду округлог стола о значају образовања о заштити животне средине, који је одржан 26. јануара 2019. године у Београду, у организацији Привредне коморе Србије у сарадњи са Факултетом за примењену екологију „Футура“.

Уводничари у теме округлог стола били су Слободан Перовић из Министарства за заштиту животне средине, Филип Радовић, дирекотр Агенције за заштиту животне средине, Горан Веселинов из CIREKON-a и Roland Fekete, директор екологије у фабрици „LAFARGE“. Округли сто је водила доц. др Сунчица Вјештица, директор Института „Футура“. У раду скупа из Завода за заштиту природе Србије учествовала је Наташа Панић, руководилац Групе за образовно-издавачку делатност и комуникације.

Учесници округлог стола дискутовали су о циљевима еколошког образовања у контексту глобалних и локалних еколошких проблема, колико смо еколошки освешћени и едуковани о вредностима природних ресурса и њиховом очувању, еколошкој економији, како треба да изгледа озелењена едукација у Србији, ко су кључни актери у успостављању одрживог и ефикасног модела озелењене едукације, о новим моделима одрживог развоја као што је циркуларна економија и статусу и установљености „зелених радних места“.

Као основни закључак округлог стола учесници су дефинисали потребу даљег јачања инситуционалног и неформалног система образовања који подједнако треба да обухвати све генерације, а такође и даљи рад у запошљавању стручњака еколошких профила у све сфере привреде. Као и да образовање о заштити животне средине и еколошкој економији представља динамичан процес, који има за циљ да пробуди у људима свест о еколошким проблемима на глобалном плану и у локалним заједницама, да идентификује интеракције између човека и природе са циљем да се садашњим генерацијама омогући квалитетан живот у природном окружењу, али и да се сачува здрава животна средина за будуће генерације кроз процес дизајнирања еколошке будућности.

Почев од 1972. године сваког 26. јануара обележава се Светски дан образовања о заштити животне средине. Овог датума у шведском граду Стокхолму одржана је Конференција Уједињених нација о животној средини, на којој је усвојена Декларација којом се наглашава потреба образовања о заштити животне средине, тј. потреба стварања заједничких принципа и критеријума који ће бити представљени човечанству као инспирација и смерница за очување и унапређење животне средине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.