Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

У Шапцу одржан национални догађај поводом Светског дана влажних подручја

У циљу обележавања Светског дана влажних подручја (World Wetland Day), као централни национални догађај организован је скуп „Влажна подручја: кључ суочавања са климатским променама“, 01. фебруара 2019. године у Центру за стручно усавршавање у Шапцу.

Скуп који је представљао део светске иницијативе која се реализује на нивоу земаља потписница „Светске конвенције о заштити влажних подручја и птица мочварица“ (Рамсарска конвенција), организивоали су Министарство заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе и IUCN - Регионална канцеларија за Источну Европу и Централну Азију, уз подршку Града Шапца, Центра за стручно усавршавање, Шабац и ОШ „Стојан Новаковић“ из Шапца.

У раду скупa учествовало је близу сто учесника представника управљача Рамсарских подручја, односно подручја уписаних на Листу међународно значајних влажних подоруја: Предео изузетних одлика „Власина“, специјалних резервата природе „Царска бара“ и „Слано Копово“, као и СРП „Краљевац“, „Клисура реке Трешњице“, затим Ботаничке баште „Јевремовац“, као и ЈП „Војводинашуме“, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрета горана Војводине и Факултета за заштиту животне средине „Футура“, као и бројних градских школа и медија.

Рад скупа отворио је председник скупштине града Шапца Немања Пајић, а у име организатора поздравне речи су одржали мр Данко Јовић, руководилац Канцеларије Завода за заштиту природе Србије у Нишу, мастер биологије Марина Томић, директорка Покрајинског завода за заштиту природе и домаћина скупа, директор Центра за стручно усавршавање Бранко Филиповић.

У уводним излагањима учесницима је о Рамсарској конвенцији и Рамсарским подручјима говорила у оквиру свог уводног излагања на тему „Одлуке 13 засадења Конференције чланица Рамсарске конвенције COP 13“ Јелена Дучић, начелник Одељења за биодиверзитет Министарства за заштиту животне средине и национални фокал поинт за примену Рамсарске конвенције, и Александра Никодиновић из Регионалне канцеларије IUCN за Источну Европу и Централну Азију на тему „Одговори природе на климатске промене“.

Имајући у виду да заштити природе доприносимо њеним очувањем у свом окружењу, значајна влажна подручја за заштиту ретких врста на територији града Шапца представили су стручни сарадници Завода за заштиту природе Србије, др Ненад Секулић, начелник Одељења за биодиверзитет и еколошке мреже, орнитолог Милош Радаковић и ботаничар мр Верица Стојановић. Да подручја природе нису изолована острва већ чине јединствену мрежу, представио је инг. шумарства Покрајинског завода за заштиту природе Алан Киш у презентацији „SavaParks мрежа и управљање инвазивним врстама у Посавини“.

Посебан сегмент на Скупу је била промоција публикације која је резултат јединственог истраживачког подухвата Завода за заштиту природе Србије, истраживања природе метоха манастира Хиландар на Светој Гори. О публикацији „Водземци и гмизавци Свете горе и Хиландара“, као првој у серијалу која представља резултате ових истраживања представили говорили су аутори др Растко Ајтић и мр Данко Јовић, херпетолози Завода за заштиту природе Србије.

Влажно станиште у самом градском језгру на локалитету Шабачка тврђава у коме се налази колонија три врсте чапљи: гак, мала жута чапља и бела чапља, и предлоге за спровођење активних мера заштите и санације овог подручја, презентовао је др Слободан Пузовић, помoћник директора Покрајинског завода за зашиту природе.

Прилику да кажу своје мишљење и виђење влажних подручја имали су и ученици ОШ „Стојан Новаковић“ из Шапца, кроз ликовну изложбу на тему „Биодиверзитет влажних подручја“. Изложбу је заједно са ученицима отворила Марија Ђерић, наставник биологије и помоћник директора ОШ „Стојан Новаковић“.

Упозоравајући на чињеницу да се учесталост акцидената услед природних непогода више него удвостручила у последњих 35 година и да је 90% ових катастрофа везано за водне појаве, учесници скупа истакли су да је очување влажних подручја изузетно важно. Будући да ова подручја играју значајну улогу у стабилизацији емисија „гасова стаклене баште“, природно апсорбујући и складиштећи угљеник ублажавају утицај климатских промена, а уједно су и заштитна зона од екстремних временских прилика смањујући последице поплава и суша, порука одржаног скупа је да их не смемо исушивати и да морамо обновити она која су нестала.

Учесници скупа су као окосницу даљег рада у заштити влажних станишта истакли значај едукације као вида превенције очувања ових станишта јединственим по својим еколошким функцијама и богатству биодиверзитета.

Видео прилог о догађају можете погледати на https://www.youtube.com/watch?v=SObdFzDplzU

и https://www.youtube.com/watch?v=KG2AFGUgFWU

Летак о влажним подручјима као природном решењу у суочавању са климатским променама можете преузети овде

Лифлет о Рамсарској конвенцији и Рамсарским подручјима у Србији можете преузети овде

Летак „Препуштање току“ о влажним подручјима и зеленој инфраструктури као природном решењу за последице климатских промена можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.