Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Израда Карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора које користе велики сисари (месоједи)

Прва национална радионица пројекта ConnectGREEN, посвећена провери нацрта Карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора које користе велики сисари (месоједи), одржана је у Београду, Србији, 01. фебруара 2019. године.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије је као ИПА 1 пројектни партнер ангажован на пројекту ConnectGREEN ((ДТП 072-2.3) – Ревитализација и управљање еколошким коридорима као видом зелене инфраструктуре у Дунавском басену – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin), организовао je прву у низу од неколико планираних националних радионица за успостављање оквирне Карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора великих карнивора, као и формирање интегралног информационог система карпатских земаља о биодиверзитету.

Циљ радионице био је да кроз процес партиципације кључних актера (институција у области заштите природе, просторног планирања, инфраструктурног планирања и пројектовања, управа заштићених подручја, ловства, шумарства, локалних заједница, итд.), допринесе развоју специфичних мера управљања и ревитализације миграторних коридора.

На радионици је учествовало 36 представника релевантних актера (стејкхолдера) у Србији, међу којима су представници три Министарства Републике Србије (Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство за европске интеграције), представници јавних предузећа, регионалних и покрајинских завода и агенција (Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе, Агенција за заштиту животне средине, ЈП Србијашуме, ЈП Војводинашуме, ЈП Путеви Србије, Железнице Србије а.д, Коридори Србије, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Пловпут – Дирекција за водне путеве, представници заштићеног подручја ЈП Национални парк Ђердап, представници института (Саобраћајни институт ЦИП, Институт за путеве ад Београд), професори Универзитета у Београду (Шумарски и Биолошки факултет), као и представници других интересних група (WWФ Србија, Природњачки музеј у Београду). Представник Завода на састанку био је Владан Бједов, шеф Одсека за биодиверзитет.

Поздравну реч учесницима радионице упутили су Оливера Радоичић, самостални саветник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Душан Огњановић из Сектора за заштићена подручја Министарства заштите животне средине. Након основних информација о пројекту ConnectGREEN, које је изложила руководилац пројекта испред Института др Марина Ненковић-Ризнић, стејкхолдерима је проф. др Марија Максин презентовала Нацрт методологије за идентификацију миграторних коридора великих сисара у Карпатском регион, а затим је госпођа Клара Сабадош, представник Покрајинског завода за заштиту природе представила искуства и препоруке на тему Издвајања еколошких коридора на простору Војводине. Након дискусије о основним елементима и појмовима предложене методологије којим је завршен први, уводни део радионице, уследио је рад са стејкхолдерима у форми округлих столова, на предложеном нацрту методологије. Руководилац пројекта др Марина Ненковић-Ризнић је у завршници изложила закључке о постигнутим резултатима и доприносима за будуће фазе пројекта.

На основу методологије дефинисане кроз пројекат биће идентификовани еколошки коридори на 4 транснационално релевантне локације и то: 1. Национални парк Piatra Craiului /Национални парк Буцеги (Румунија), 2. Планине Апусени / Југозападни, Карпати (Румунија) / Национални парк Ђердап (Србија), 3. Западни Карпати (Чешка Република – Словачка) и 4. Национални парк Бüкк (Мађарска)/ Заштићено пејзажно подручје Церовá врцховина (Словачка). Физичке баријере и друге претње биц́е идентификоване на наведеним локацијама и интегрисане заједно са другим категоријама просторних података у интегрални информациони систем Карпатских земаља о биодиверзитету (CCIBIS).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.