Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Црвена књига фауне Србије III Птице

Ових дана из штампе је изашла још једна капитална књига за заштиту природе - Црвена књига фауне Србије III Птице, у издању Завода за заштиту природе Србије, Универзитета у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију и Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.

Прво представљање Црвене књиге фауне Србије III Птице и презентација Црвене књиге фауне IV Правокрилци, биће одржано 22. марта 2019. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду.

Писање ове монографије представљало је велики изазов за све учеснике у њеној изради. Тим за израду Црвене књиге птица Србије имао је задатак да прикупи, анализира, протумачи и у извештаје о ризику од ишчезавања сажме и преточи готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су током скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија.

У књизи су обрађене 352 поуздано забележене врсте, процењен је ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста. Објављивањем Црвене књиге птица Србије створен је поуздан инструмент који би чинио научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица наше земље.

Црвену књигу написао је тим од 36 аутора: Димитрије Радишић, Слободан Пузовић, Воислав Васић, Марко Шћибан, Милан Ружић, Братислав Грубач, Анте Вујић, Саша Рајков, Радислав Мирић, Драженко Рајковић, Милош Радаковић, Марко Туцаков, Урош Пантовић, Ото Секереш, Атила Агоштон, Далиборка Станковић, Горан Секулић, Иван Ђорђевић, Марко Раковић, Никола Стојнић, Јожеф Гергељ, Никола Матовић, Никола Станојевић, Миливој Вучановић, Дејан Ђапић, Иштван Балог, Давид Грабовац, Иван Меденица, Брано Рудић, Драган Симић, Стефан Скорић, Драган Гачић, Милица Радановић, Сандра Јовановић, Мирослав Врачарић, Анка Вулетић.

Уредници књиге су: Димитрије Радишић, Воислав Васић, Слободан Пузовић, Милан Ружић, Марко Шћибан, Братислав Грубач, Анте Вујић.

Књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику и богато илустрована картографским приказима, фотографијама и цртежима.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.