Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

У Новом Саду представљене две нове Црвене књиге о фауни Србије

Департман за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Новом Саду, Завод за заштиту природе Србије и Друштво за заштиту и проучавање птица Србије „BirdLife” International, представили су трећи и четврти том у серији публикација Црвених књига фауне Србије - Птице и Правокрилци, 22. марта 2019. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду.

У име домаћина промоције, скуп је отворио директор Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета проф. др Горан Аначков, истакавши да је „рад на овим књигама посебно поглавље Департмана, не само зато што је веома тежак и тражи пуно одрицања, него и због тога што је у њега унето пуно љубави“ и да су „овакве књиге значајне и због тога што обједињују рад државних органа, стручних и научних организација, музејских збирки и свих других који се баве природом, а све с циљем да то чиме смо привилеговани сачувамо“.

У поздравној речи директор Завода за заштиту природе Србије мр Александар Драгишић, нагласио је да је објављивањем црвене књиге о птицама наша земља на овом пољу заузела примат у региону, док је књига о правокрилцима прва те врсте у свету.

Милан Ружић из „BirdLife” International, рекао је да ове књиге указују на то које врсте су угрожене и како их спасити, док је за продекана ПМФ-а проф. др Срђана Рончевића значај ових публикација и у томе јер показују колико је важно и друштвено одговорно оно што раде истраживачи природе. О значају едиције Црвене књиге говорила су и проф. др Љиљана Томовић са Биолошког факултета у Београду и др Maarten Hofman сарадник за заштиту врста IUCN Регионалне канцеларије за Источну Европу и Централну Азију.

Црвену књигу фауне Србије III представили су испред тима рецензената проф. др Оливера Бјелић-Чабрило (Департман за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду), др Методије Велевски (Македонско еколошко друштво) и уредника мсц Димитрије Радишић (Департман за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду).

О књизи „Црвена књига фауне IV Правокрилци“, говорили су као рецензенти проф. др Жељко Томановић, декан Биолошког факултета у Београду и проф. др Снежана Пешић из Института за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду. Садржај књиге презентовао је као један од три аутора књиге проф др Иво Карман.

Црвене књиге на међународном нивоу утврђују ризик од ишчезавања врста на глобалном или регионалном нивоу. Њихов смисао и циљ је да благовремено упозоре на опасност и да иницирају и предложе различите методе заштите, те представљају непроцењиве документе који указују на реалну опасност од угрожавања и нестајања врста, станишта и биодиверзитета у целини и плод су изузетног напора и дугогодишњег координисаног рада стручњака биолога који се баве овом проблематиком. У име ауторског тима књигу је представио проф. др Иво Караман са Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду.

Ове књиге су неопходни приручници који омогућавају очување и заштиту живог света и њихових станишта, а подаци из њих представљају основу за предузимање мера и прављење националних програма заштите угрожених врста и станишта. Уз попис угрожених врста у одређеном региону или држави, у њима се откривају чиниоци и узроци који доводе до угрожености врста и станишта, развија еколошка свест код људи, као и иницира праћења стања популација врста.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.