Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

У Парку природе „Радан” и Споменику природе “Велика и мала Рипаљка“ обележен Дан заштите природе

У циљу указивања јавности на значај очувања природне баштине и обележавања Дана заштите природе, Завод је 11. априла 2019. године учествовао у акцијама организованим у Визиторском центру „Теодора“ у Парку природе „Радан“ и првом заштићеном подручју у Србији, Споменику природе „Велика и Мала Рипаљка“, које се налази у општини Сокобања.

Прво подручје које је заштићено на територији данашње Србије била је Обедска бара, стављена под заштиту још 1874. године.

Непосредно након оснивања Завода донети су и први акти о заштити комплексне природе. На предлог Природњачког музеја, заштићен је резерват „Острозуб“, првенствено због присуства стеноендемично реликтне врсте зеленичета (Prunus laurocerasus).

Прво решење о заштити Завод је донео 11. априла 1949. године и односи се на заштиту водопада Велика и Мала Рипаљка на Озрену. Тако су у том почетном периоду примене Закона, заштићени објекти живе и неживе природе, изражавајући тиме јединство и јединственост природе Србије. Данас, радом Завода имамо 461 заштићено подручје, која обухватају 7,61 територије Србије.

Завод за заштиту природе Србије и Јавно предузеће „Србијашуме“, организовали су скуп у Парку природе „Радан“ на коме су се окупили представници управљача заштићених подручја Паркова природе: Голија, Златибор, Стара планина, Сићевачка клисура и Споменика природе Јелашнича клисура и Церјанска пећина, стручних установа и локалних самоуправа Проукупља, Куршумлије, Лебана, Бојника и Медвеђе, како би заједно скренули пажњу јавности на значај очувања, заштите и одговорног коришћења природних ресурса Парка природе „Радан.

Рад скупа отворили су проф. др Милан Медаревић са Шумарског факултета у Београду, др Предраг Алексића, извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине - ЈП „Србијашуме“ и Зоран Момић, директор Шумског газдинства Лесковац ЈП „Србијашуме“.

Резултате вишегодишњих истраживања планине Радан, Завода за заштиту природе Србије, на основу којих је проглашен за заштићено подручје у презентацији Студије заштите „Парк природе Радан“, представио је мр Данко Јовић, руководилац Радне јединице Завода у Нишу. О Плану управљања „Парком природе Радан“, говорила је Гордана Јанчић из ЈП „Србијашуме“. Како би и визуелно представили лепоте Радана, пре обиласка терена учесници су имали прилику да погледају филм о Радану.

Након уводног дела скупа организован је обилазак неких од најзначајнијих локалитета у Парку природе „Радан“, као што су: Царичин град, Рипи воде и Пролом бања.

Поводом Дана заштите природе организована је и акција чишћења у првом заштићеном природном добру код нас - Споменику природе „Велика и Мала Рипаљка“, који се налази на територији општине Сокобања. Дан када је ово природно добро добило статус заштићеног 11. априла 1949. године проглашен је 2009. године Законом о заштити природе за национални Дан заштите природе.

Акцију чишћења и уређења организовало је Градско зеленило Сокобања, које је управљач Споменика природе, које је популарно излетничко место посетилаца Сокобање. И поред кишовитог времена, заљубљеници у природу из Сокобање нису пропустили да на Дан заштите природе изађу на водопад Рипаљка и уреде овај бисер природе пред почетак излетничке сезоне. Представник Завода у реализацији акције био је геолог др Драган Нешић.

Парк природе „Радан“ укупне површине 41.312 ha налази се на територији општина: Куршумлија, Бојник, Лебане, Медвеђа и Прокупље. Овај предео стављен је под заштиту да би се у интересу науке, образовања и унапређења културе и одрживог привредног и демографског развоја, очували изузетна разноврсност дивљег биљног и животињског света. Флора подручја Радана чини око 10% флоре Балканског полуострва и око 22% флоре Србије. Подручје Радана се одликује релативно великим богатством птица од 107 врста или око 30 % од укупног броја врста птица Србије. На ширем простору Радана налази се више десетина објеката споменичког наслеђа који су специфични по времену настанка, степену очуваности и уметничким вредностима. Међу овим објектима су архелошко налазиште Царичин град (Лебане), Штурац; црквиште Голубовац (Бојник), Ивање; остаци цркве Огњене Марије (Бојник), Боринце; Марино кале (Бојник), Магаш; црква Св. Лазара (Куршумлија, Пролом).

Споменик природе „Велика и Мала Рипаљка“, Водопад Рипаљка један је од најлепших водопада у Србији. Налази се на 5 km од Сокобање. Настао је на речици Градашници, која се испод Сокобање улива у реку Моравицу. Састоји се из 11 одсека чија је укупна висина око 40 метара, а највећи од њих висок је 11 метара и познат као Велика Рипаљка. Испод њега је један мањи водопад висине 5 метара, а остали су мањи од 0,5 до 2 метра. Рипаљка је једна од незаобилазних атракција овог краја и међу омиљеним код посетиоца Сокобање.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.