Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

O успешним акцијама заштите природе поводом обележавања годишњице рада Завода за заштиту природе Србију

Завод за заштиту природе Србије обележава 71 годину рада, у четвртак 16. маја 2019. године, у просторијама седишта Завода (др Ивана Рибара 91, Нови Београд).

Овим поводом представићемо нова заштићена подручја у 2019. години: Специјални резерват природе „Ртањ“ и Споменике природе „Пећински систем Самар“ и „Тупижничка леденица“ и даље планове и смернице у заштити природе.

У оквиру програма биће додељене захвалнице институцијама и организацијама које су допринеле успешној реализацији акција заштите природе и угрoжених врста као што су: враћање јединке белоглавог супа у матичну колонију у СРП “Увац” из Турске, објављивање две нове црвене књиге (Црвене књиге фауне Србије III: Птице и Црвене књиге фауне Србије IV: Правокрилци), прва свеобухватна истраживања природе метоха Манастира Хиландар на Светој Гори, организација Регионалног симпозијума о флори Југоисточне Србије и старање заштићеним подручјима.

Проглашењем три нова природна добра заштићеним, Србија тренутно има 461 заштићено подручје. Ова подручја се простиру на 7,61 % теритoрије наше земље.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.