Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Представљање две нове црвене књиге о птицама и правокрилцима у Србији у Народној библиотеци Србије

Завод за заштиту природе Србије, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду и Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, представиће јавности у петак 07. јуна 2019. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Народне библиотеке Србије - Црвену књигу фауне Србије III: Птице и Црвену књигу фауне Србије IV: Правокрилци.

Црвене књиге представљају научну базу података о врстама које су изложене опасности од изумирања. Задатак црвених књига јесте да се стручним аргументима и прикупљеним научним методама истакне потреба очувања угрожених врста, укаже на недостатке у постојећем систему заштите и предложе решења којима би се могло побољшати стање или бар успорити негативни процеси. У Србији је до сада објављено шест црвених књига и то прва пре 20 година о биљкама, а затим из света фауне о дневним лептирима, водоземцима и гмизавцима.

Објављивањем две нова тома из едиције Црвене књиге фауне Србије добли смо две нове књиге од националног значаја за заштиту природе, будући да представљају инструмент и научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица и правокрилаца.

У име издавача на промоцији ће говорити: мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије, др Горан Аначков, директор Депртмана за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду и Милан Ружић, председник Друштва за заштиту и проучавање птица Србије. Значај књига представиће рецензенти академик проф др Владимир Стевановић, проф др Жељко Томановић, декан Биолошког факултета у Београду и проф др Оливера Бјелић Чабрило са ПМФ-а у Новом Саду. Садржај Црвене књиге фауне Србије III: Птице у име уредничког и аутроског тима презнетоваће мсц Димитрије Радишић (ПМФ; Нови Сад) и о Црвеној књизи фауне Србије IV: Правокрилци, у име ауторског тима говориће проф др Иво Караман (ПМФ, Нови Сад)

Тим за израду Црвене књиге птица Србије имао је задатак да прикупи, анализира, протумачи и у извештаје о ризику од ишчезаваја сажме и преточи готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија, порекла и језика, којима су се служили. Обрађене су 352 поуздано забележене врсте у Србији, процењен је ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста, коришћена је база података са више од 312.000 налаза које су прикупили бројни познаваоци птица.

Црвена књига о правокрилцима је прва објављена књига на светском ниову овог типа за првакрилце. Црвена књига о правокрилцима даје приказ једне групе инсеката и њеног тренутног стања у Србији, с акцентом на представницима који су угрожени и пред нестанком, како би се указало на неопходност свеобухватне заштите најугроженијих врста правокрилаца. Приказани резултати представлаљају рад вишедеценијских теренских истраживања широм Србије и литературних података који покривају период дужи од једног и по века. У књизи је приказан број од 35 таксона, за које аутори сматрају да су потенцијално угрожени или на ивици потпуног нестанка из фауне Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.