Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

O новим црвеним књигама у Народној библиотеци Србије

У Амфитеатру Народне библиотеке Србије 07. јуна 2019. године одржан је скуп поводом промоције два нова тома из едиције Црвене књиге фауне Србије, у организацији Завода за заштиту природе Србије. Црвена књига фауне Србије III: Птице и Црвена књига фауне Србије IV: Правокрилци објављањене су у сарадњи Завода за заштиту природе Србије, Департмана за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у Новом Саду и Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.

Значај објављивања двa нова тома из едиције Црвене књиге фауне Србије, који представљају две нове књиге од националног значаја за заштиту природе, представили су рецензенти, аутори и представници издавача, који су на основу свог богатог научног знања и својим ауторитетом, допринели и потврдили високу вредност ових публикација.

Скуп је отворио академик проф. др Владимир Стевановић, уредник Црвене књиге флоре Србије 1, прве објављене црвене књиге у Србији и рецензент Црвених књига фауне о водоземцима, гмизавцима и птицама. Академик проф. др Стевановић истакао је да је „смисао и циљ црвених књига да благовремено упозоре на опасност и да су непроцењиви докуметни који указују на реалну опасност од нестајања врста, станишта и биодиверзитета и да су резултат изузетног напора и дугододишњег рада стручњака који се баве овом проблематиком“. Да црвене књиге имају велику улогу у мерама заштите биодиверзитета, нагласио је и рецензент Црвене књиге фауне Србије IV Правокрилци проф. др Жељко Томановић, декан Биолошког факултета у Београду, истакавши да „Црвене књиге нису само инвентарске листе са основним биолошким подацима о врстама које су угрожене, већ инструменти који омогућавају очување и заштиту живог света и њихових станишта“. Проф. Томановић је представио место и значај у заштити природе правокрилаца, наводећи да су аутори истражили и приказали резултате вишегодишњих теренских и литерарних података на основу којих су у књизи приказали 45 врста привокрилаца, уз примере врста које су пред нестајањем код нас. О значају Црвене књиге фауне Србије III Птице, говорила је рецензент проф. др Оливера Бјелић Чабрило, честитајући тиму аутора и уредника на изузетном делу у коме су обрађене 352 поуздано забележене врсте птица у Србији и процењен ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста.

У име издавача на скупу су говорили проф. др Горан Аначков, директор Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду, нагласивши да „поред истрајног и стручног рада објављивање ових књига је плод пожртвованости и љубави према природи и заштити ових врста, свих који су допринели њиховом изласку“, затим Милан Ружић, извршни директор Друштва за заштиту и проучавање птица Србије, указујући да је „у изради Црвене књиге птица учествовао велики број, како стручњака тако и аматера који су сакупљали податке на терену“ и мр Данко Јовић, шеф Канцеларије Завода за заштиту природе Србије, поручивши да ће Завод као суиздавач свих објављених црвених књига код нас, координирати рад у објављивању нови црвених књига, као и спровођењу смерница датих у већ објављеним књигама како би у скоријој будућности овакве публикације приказивале знатно мањи број угрожених врста.

О томе како је настала Црвена књига птица и које податке садржи, презентацију је одржао у име уредничког и ауторског тима Димитрије Радишић са Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду. У презентацији Д. Радишић је истакао да је за потребе објављивања књиге коришћена база података са више од 312.000 налаза које су прикупили бројни познаваоци птица и да је „Нажалост, за чак 15 регионално ишчежлих врста сада прекасно, док је за неколико врста остало још мало наде да се негде гнезди понеки неотрикевени пар“, као и да поред представљања ризика од ишчезавања да књига садржи и примере успешне заштите птица у Србији.

О Црвеној књизи фауне IV која је прва објављена књига на светском нивоу овог типа за презентацију је одржао проф. др Иво Караман са Департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Универзитета у Новом Саду, представљајући резултате вишедеценијских теренских истраживања широм Србије и истраживања литературних података, који покривају период дужи од једног и по века, аутора проф. др Иве Караман, Драгана Павићевића и др Младена Хорватовића.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.