Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Учешће Завода на 13. Симпозијуму о флори југоисточне Србије

Завод за заштиту природе Србије је био суорганизатор 13. Симпозијума о флори југоисточне Србије и суседних региона, који је одржан од 20. до 23. јуна 2019. године у Парку природе „Стара планина“. Симпозијум је организовао Депатман за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу уз подршку Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије.

Рад Симпозијума отворио је в.д. декана Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу проф. др Владимир Ранђеловић. Поздравну реч у име организатора одржали су и проф. др Перица Васиљевић и проф. др Бојан Златковић са Департмана за биологију ПМФ-а у Нишу и Завода за заштиту природе Србије мр Данко Јовић, шеф Канцеларије Завода у Нишу. Пленарна уводна предавања одржали су проф. др Слободан Јовановић (Биолошки факултет, Универзитет у Београду), представивши рад са коауторима проф. др М. Глишић „Истраживања урбане флоре и вегетације у Србији и Југоисточној Европи – где смо данас? /Research of urban flora and vegetation in Serbia and SE Europe – where are we now?“ и проф. др Пеђа Јаначковић (Институт за биологију и Ботаничка башта „Јевремовац“, Биолошки факултет, Београд), кроз коауторски рад са проф. др П. Марином „Микроморфологија и анатомија у систематици Asteraceae. Један старомодан приступ?/Micromorphology and anatomy in systematics of Asteraceae. An old fashioned approach?“.

У раду скупа учествовало је око 250 научника и стручњака из земље и региона представљајући преко 205 научних радова из области: таксономија и систематика, фитогеографија, флористика и фитоценологија, фитохемија и фитотерапија, практично употребљиве биљке, генетика, селекција и биотехнологија, пољопривреда, шумарство и пејзажна архитектура, заштита природе и животне средине, зоологија (интеракције животиња и биљака). Научни радови су представљени кроз 69 говорних презентација и 137 постер презентација.

Као део суорганизације скупа, Завод за заштиту природе Србије иницирао је да се ове године у оквиру Симпозијума, по први пут одржи сесија на тему „Заштита животне средине и природе“. Тема је наишла на велико интересовање тако да је у оквиру сесије представљено кроз говорне презентације 13 радова и 4 у оквиру постер презентација. Рад сесије модерирали су др Биљна Пањковић (Покрајински завод за заштиту природе) и мр Данко Јовић (Завод за заштиту природе Србије). Уводну презентацију је одржала мр Верица Стојановић, ботаничар Завода за заштиту природе Србије, одржавши презентацију рада „Међународно значајне биљке у Србији / Internationally important plants in Serbia“.

У оквиру сесије „Заштита животне средине и природе“, презентације су одржали и стручњаци Завода за заштиту природе Србије др Драгана Остојић, представљајући коауторски рад са А. Драгишић, Д. Јовић, В. Стојановић, Б. Златковић, М. Радаковић, Н. Секулић, В. Бједов и А. Петковић „Статус, концепт и перспективе заштите Парка природе „Шарган – Мокра Гора“ / The state, concept and perspectives of protection of natural resource Šargan-Mokra gora“ и инж. шумарства Биљана Крстески, представљајући коауторски рад са Д. Остојић и И. Јовановић „Укључивање првог подручја у Репупублици Србији у програм UNESCO-а Светска природна баштина – Припрема следећег проширења добра „Нетакнуте прашуме букве Карпата и других региона Европе“ / The forthcoming first UNESCO Natural World Heritage site in Republic of Serbia – Preparing the next extension of “The Ancient Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“.

У оквиру Симпозијума радове су представили и стручни сарадници Завода: ботаничар Богосав Стоиљковић у оквиру сесије „Таксономија и систематика“, презентујући коауторски рад са М. Јовановић, А. Цветковић, З. Митић, Д. Лакушић, Б. Златковић „Semervivum врсте црвених цветница са простора централног Балкана, морфолошка варијабилност и диренцијација /Red flowered Semervivum species from the central Balkans: morphological variability and differentiation“ и орнитолог Милош Радаковић представивши рад у сесији Зоологија (интеракција биљака и животиња) на тему „Резултати праћења птица из реда сове“, Strigiformes Wagler, 1830, у Парку природе „Стара планина“ / Results of monitoring of birds from the owls order Strigiformes Wagler, 1830 in Nature Park „Stara planina“, урађен у коауторству са И. Меденица, Д. Недељковић и Д. Јовић.

Током Симпозијума представници Завода имали су и састанак са запосленима у фирми „Македонијашуме“, који су у вођству ЈП „Србијашуме“ обилазили Парк природе „Стара планина“, како би стекли сазнања о начинима и пракси управљања заштићеним подручјем, будући да се припремају да по први пут преузму управљање и послове заштите природе у једном заштићеном подручју у својој земљи. Поред представника „Македонијашума“ у делегацији су били и представници ресорног македонског министарства за шумарство и заштиту природе и невладиног сектора. Овом приликом највише се разговарало о сарадњи Завода и будућег управљача у одређивању режима заштите унутар заштићеног подручја и усклађивања ових режима са шумским основама и управљањем шумама, као и координисање рада са другим корисницима простора као што су ловачка и риболовачка удружења, становиштво и др. Размењујући сазнања и искуства у заштити и управљању природним добрима, овом приликом истакнута је потреба за даљом сарадњом и реализацијом конкретних активности у прекограничним подручјима природе. У име Завода састанком су координирали: др Драгана Остојић, начелник Одељења за природна добра, предеоне вредности и просторно-планску документацију, мр Данко Јовић, шеф Канцеларије у Нишу и Наташа Панић, руководилац Групе за образовно-издавачку делатност и комуникацију.

Рад Симпозијума одвијао се на српском и енглеском језику. За учеснике су реализоване две екскурзије: Пешачка тура до врха Миџор и обилазак Бигрених водопада, Темске и етно села и винарије у Књажевцу, док је у оквиру материјал поред Књиге апстраката, учесницима додељен и приручник за идентификацију биљака „Један ботанички дан на Старој планини“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.