Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Покренут поступак заштите Предела изузетних одлика „Рајац“

На основу Студије заштите Предео изузетних одлика „Рајац“, коју је израдио Завод за заштиту природе Србије и доставио 2. јула 2019. године Министарству заштите животне средине, даном постављања обавештења на интернет страници министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе.

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/2018-други закон), Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Рајац”.

Природно подручје које се предлаже за заштиту налази се у западном делу Србије, на крајњем источном делу комплекса Ваљевских планина у оквиру планинске греде Сувобор – Рајац, која се пружа правцем исток – запад.

Заштићено подручје се простире на територији општина Љиг и Горњи Милановац, на површини од укупно 1.771,58 ha. Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у ПИО „Рајац” су у приватној (65,07%), државној (30,51%), јавној (2,61%), црквеној (1,46%) и друштвеној (0,34%) својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I, II и III степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, бр. 97/15), Предео изузетних одлика „Рајац” сврстава се у II категорију – регионалног, односно великог значаја.

Подручје Рајца је у оквиру eколошки значајног подручја Републике Србије које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, бр. 102/10) идентификовано под редним бр. 33 – „Ваљевске планине” и које обухвата просторну целину на којој се налази подручје међународне еколошке мреже Емералд (Сувобор RS0000036) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA – Маљен-Сувобор 39).

Предео изузетних одлика „Рајац“, поред изузетних природних одлика има значајно место и историји Србије. На простору Рајца (највиши врх 848 m) током Првог светског рата одиграла се славна Колубарска битка, обухвативши простор општине Љиг и планине Сувобор. У част чувених 1300 каплара који су учествовали у битци подигнут је споменик на Рајцу.

Рајац је познат и по манифестацији „Косидба“, која симболично представља мобу и свечани завршетак кошења планинских ливада. Простор Рајца одликују вредне предеоне карактеристике, историјске и етнолошке одлике овог краја.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.